Pracownia Wspomagania Szkół

Opolska Liga Robotów – podsumowanie zawodów

9 maja 2024 r. odbyły się pierwsze po pandemii stacjonarne zawody Opolskiej Ligi Robotów, w której uczestniczyło ponad 30 drużyn rywalizujących w trzech konkurencjach: LEGO Sumo, Lego LineFollower oraz Open LineFollower. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych zawodów.

Opolska Liga Robotów to …

Opolska Liga Robotów 2024 r.

Opolska Liga Robotów jest rozgrywanym od 2014/2015 roku cyklem zawodów których celem jest propagowanie robotyki, programowania, cybernetyki i nowych technologii, jako nowoczesnej formy nauczania informatyki wśród młodzieży, kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwój logicznego i analitycznego myślenia.

Zawody odbędą się 9

Coaching jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela i ucznia

Oferujemy DARMOWE SZKOLENIE dla szkół, w których uczą się dzieci uchodźców z Ukrainy.

Oferta obowiązuje do końca sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania ilości przeznaczonych na ten cel środków z Funduszu Pomocy.

Umiejętności nabyte w czasie szkolenia

  • umiejętność aktywnego słuchania;

Kwartalne spotkanie doradców metodycznych

Kwartalne spotkanie doradców metodycznych

6 lutego 2023r w siedzibie RZPWE w Opolu odbyło się kwartalne spotkanie doradców metodycznych, które moderowała Renata Najwer- kierownik Pracowni Wspomagania Szkół.

Podsumowano działalność doradczą za rok 2022. Doradcy metodyczni omówili formy realizacji wspomagania metodycznego nauczycieli …

Laboratoria przyszłości – wspomaganie szkół

Pracownia Wspomagania Szkół odpowiadając na potrzeby szkół związanych z Laboratoriami Przyszłości prowadzi szkolenia WDN z następujących tematów:

  • drukarki 3D

Podczas bardzo praktycznego szkolenia nauczyciele pod okiem trenerów kalibrują drukarkę, przycinają i zmieniają filamenty, przygotowują modele do wydruku w slicerach. Poznają …

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2023

Szanowni Dyrektorzy szkół i Szkolni Organizatorzy Konkursu!!

Uprzejmie informuję, że 16 marca 2023 roku po raz XXXII w Polsce odbędzie się
Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoły zgłaszają udział uczestników …

Projekt Erasmus BETonVET

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu Erasmus + Better VET for Better Future (BETonVET) i udział w seminariach  „VET DAY”

W grudniu 2020r. Pracownia Wspomagania Szkół rozpoczęła realizację projektu skierowanego do nauczycieli szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorców oraz uczniów szkół …