Aktualności

Praca z uczniem zdolnym

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich szczebli edukacji do udziału w 5 godzinnych warsztatach na temat: Młody Einstein. Praca z uczniem zdolnym, uzdolnionym, utalentowanym

Zajęcia odbędą się 16  listopada 2019 r. …

Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach

22 października 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła  się konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pt. Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach.

Celem konferencji była popularyzacja  nauk ścisłych poprzez ukazanie roli i znaczenia eksperymentów i doświadczeń …

Spotkania grupy Partnerów Regionalnych w ramach projektu pn. E-COOL

W dniu 28 października 2019 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w Opolu odbyło się już trzecie posiedzenie grupy Partnerów Regionalnych w ramach projektu pn. „E-COOL” .

„E-COOL”, czyli projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację …

Nowa podstawa programowa z informatyki dla szkół ponadpodstawowych

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza na konferencję „Nowa podstawa programowa z informatyki dla szkół ponadpodstawowych”, dedykowaną nauczycielom szkół ponadpodstawowych.  Konferencja odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 15:30, w sali 1.7, RZPWE w Opolu, …

Zdrowie jako wartość i zasób

24 października 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła  się konferencja o zasięgu wojewódzkim z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób, w której uczestniczyła niemal setka nauczycieli z przedszkoli i szkół z terenu województwa opolskiego ze …

Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji

W dniach 22-25 października 2019r. odbył się ostatni -szósty- moduł polsko-niemieckiego projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji realizowanego przez partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli Województwa Opolskiego i Regionu Nadrenia-Palatynat.

W ośrodku szkoleniowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Niwkach spotkali się …

Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”

Szanowni Dyrektorzy szkół i Szkolni Organizatorzy Konkursu!!

Uprzejmie informuję, że 19 marca 2020  roku po raz XXIX w Polsce odbędzie się
Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoły zgłaszają udział uczestników …

Doradcy

Szanowni Państwo,

z dniem 21 października  2019 roku w RZPWE w Opolu zatrudnionych zostało 12 doradców metodycznych obejmujących wspomaganiem przedszkola i szkoły w poszczególnych powiatach. Powierzenia  doradcom zostały wręczone przez Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka.

Nauczyciele – doradcy pełnią dyżury …

Akademia Młodego Bystrzaka – inauguracja roku akademickiego

Akademia Młodego Bystrzaka została powołana w celu promocji nauki, rozbudzania zainteresowań dzieci, pobudzania ich wyobraźni i ciekawości oraz zachęcania do myślenia
i działania w celu poznawania świata.

AMB skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia …

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 05 – 06 grudnia 2019 r.