Aktualności

EUROPEJSKIE  SZKOŁY  DEMOKRACJI  I  PARTYCYPACJI

W dniach 30.05-3.06.2022 odbył się drugi moduł kolejnej edycji projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji, który RZPWE realizuje wspólnie z partnerskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nadrenii Palatynacie [Pädagogisches Landesinstitut RLP].  Wzięło w nim udział 6 szkół z Niemiec i …

Konferencja: Historia i teraźniejszość

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą uczyli przedmiotu Historia i teraźniejszość na Konferencję informacyjną.

Konferencja dotyczyć będzie:
– organizacji nauczania przedmiotów historia, historia i teraźniejszość, WOS (rozszerzony);
– treści podstawy programowej nowego …

KOLONIA LETNIA 2022

Ośrodek Szkoleniowy Niwki

Ze względu na prace remontowe prowadzone w obiekcie

KOLONIA LETNIA 2022

 Zostaje odwołana bardzo przepraszamy

wszystkich chętnych zapraszamy w  przyszłym roku

Zawody Opolskiej Ligi Robotów – 15.06.2022 r.

Zapraszamy na zawody Opolskiej Ligi Robotów, organizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, które odbędą się online w dniu:

15.06.2022 r., godz. 16:00

Strona OLR: …

Konferencja dla nauczycieli – Wojskowość w edukacji

28 kwietnia 2022r. w RZPWE w Opolu odbyła się Konferencja dla nauczycieli – Wojskowość w edukacji.

Skierowana była do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i języka polskiego oraz wszystkich, którym tematyka wojskowości jest bliska.

Dziesięcioro prelegentów …

Wojewódzkie Święto Szkolnictwa Zawodowego

Amfiteatr NCPP w Opolu,
29 kwietnia 2022 roku, godz. 17.00
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego i Lesław Tomczak, Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji zapraszają młodzież, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych oraz współpracujących przedsiębiorców na “Wojewódzkie Święto