Aktualności

Konferencja: Wychowanie do dwujęzyczności

Zapraszamy na konferencję Wychowanie do dwujęzyczności – pierwsze koty za płoty

Program konferencji szkoleniowej

Konferencja: Wychowanie do dwujęzyczności – pierwsze koty za płoty

30 stycznia 2018r.

15.00-15.15 –  Rejestracja

15.15 – 15.25 –  Rozpoczęcie spotkania – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego …

Konkurs 8 Wspaniałych 2018

Zapraszamy wolontariuszy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w XIX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych 2018”.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników,

Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Szanowni Dyrektorzy szkół i Szkolni Organizatorzy Konkursu!!

Uprzejmie informuję, że 15 marca 2018  roku po raz XXVII w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoły zgłaszają udział uczestników …

Konferencja: Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki, informatyki i techniki

na konferencję metodyczną połączoną z warsztatami pod hasłem:

    Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

         w ramach obchodów Światowego Dnia Nauki dla Rozwoju

 Konferencja odbędzie się w dniu …

FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo:

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza dyrektorów przedszkoli na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach 11 – 13 grudnia 2017 r. (poniedziałek – środa).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy

Edukacja wobec zagrożeń zdrowia i środowiska

Praktyka realizacji zagadnień podstaw programowych biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza nauczycieli biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa

na konferencję metodyczną z warsztatami

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w …