Aktualności

Zaproszenie na konferencję Zdrowie jako wartość i zasób

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji rozpoczyna, od października br.,
cykl wojewódzkich konferencji Zdrowie jako wartość i zasób, skierowanych do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydarzenie …

Europejski Dzień Języków multimedialnie!

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli języków obcych

na

Europejski Dzień Języków multimedialnie!

 

Termin: 24. 09. 2019, godz. 14.00

Miejsce: RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27

W programie spotkania z wydawcami, wykład …

Zaproszenie do udziału w programie Golden Five

Program Golden Five (Złota Piątka) – skierowany jest do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpośrednim adresatem programu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych. Program Golden Five ma na celu poszerzanie kompetencji wychowawczych …

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 …

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć …

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na:

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z …