Aktualności

Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego

27.11.2023 w budynku PSP1 w Oleśnie odbyła się powiatowa konferencja dla nauczycieli języka angielskiego, zorganizowana przez  Pracownię Wspomagania Szkół OCE Opole.Konferencja miała na celu upowszechnianie dobrych praktyk dydaktycznych które prezentowali nauczyciele PSP1 w Oleśnie i PSP3 w Praszce.Celem spotkania było

Forum BIZNES EDUKACJA KOOPERACJA

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Wicemarszałkini Województwa Opolskiego Zuzanny Donath-Kasiury oraz Małgorzaty Jagusch Wicekanclerz Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, zapraszamy serdecznie na Forum BIZNES EDUKACJA KOOPERACJA! Wydarzenie odbędzie się w dniu 4 grudnia o godz. 11:00 w Auli …

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – cz. 2 “Różnorodność 2.0”

Opolskie Centrum Edukacji zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie RZPWE/OCE “Europejskie szkoły demokracji i partycypacji”, a także wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania kultury demokratycznej w szkole, pracą w zespole zróżnicowanym oraz organizacją wymian międzyszkolnych na dwudniowe spotkanie warsztatowe do …

Konferencja: Czy i jak oceniać? Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Opolskie Centrum Edukacji, Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół, a także wszystkich zainteresowanych tematyką wewnątrzszkolnego oceniania w świetle przepisów prawa oraz w świetle praktyki szkolnej  na dwudniową konferencję metodyczną.

Konferencja odbędzie się w formule …

Warsztaty: Mediacje w szkole

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnych warsztatach

“Mediacje w szkole”

Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

Zajęcia odbędą się 7 grudnia

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2023

Forum Dyrektora Przedszkola

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA, które odbędzie się w dniach
14–16 listopada 2023 r.
(wtorek – czwartek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek …

Zaproszenie do udziału w III Edycji Konkursu Postaw na mediację

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Postaw na mediację”.

Celem konkursu „Postaw na mediację” jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa. …

Po warsztatach “Mediacje i negocjacje na przykładzie gry społecznościowej MORE”

W dniu 19 października w Opolskim Centrum Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli województwa opolskiego w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji i negocjacji, rozwiązywania problemów/konfliktów oraz współpracy. Warsztaty przeprowadzone zostały w oparciu o fabułę gry społecznościowej MORE (Mediation on Responsibilities and …