Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Konferencja za Nami – pokonferencyjne refleksje…

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Biblioterapia w edukacji włączającej” inaugurującej Projekt “Szkolenia i doradztwo
dla opolskiej kadry edukacji włączającej” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego …

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie …

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.).

W trosce o bezpieczeństwo uczniów,