Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2023

Forum Dyrektora Przedszkola

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA, które odbędzie się w dniach
14–16 listopada 2023 r.
(wtorek – czwartek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek …

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE Opolskiego Centrum Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i

Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych.

Oddział Opolski PFRON zaprasza Państwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące potrzeb wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu budowa modelu wsparcia ucznia z niepełnosprawnościami:

“Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia

Wiosenne Forum Dyrektorów Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach
29 – 30 maja 2023 r.
(poniedziałek – wtorek).

Miejsce

Webinar: Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie.

WEBINAR „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. W obecnych czasach to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć …