Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Zaproszenie na szkolenie: Lasoterapia

Program:

Warsztaty dla nauczycieli prowadzone w naturalnym środowisku leśnym. Jeżeli:
Czujesz niepokój, przygnębienie, rozdrażnienie, lęk.
Jesteś w depresji.
Masz zaburzenia snu.
Żyjesz w stresie.
Chcesz wzmocnić odporność organizmu.
Potrzebujesz relaksu.
Masz problemy z nadciśnieniem.
Zależy ci na lepszej koncentracji, lepszej …

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

w roku szkolnym 2021/2022, zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na:

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kurs realizowany jest w oparciu …

I po konferencji …

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i wzięcia udziału w konferencji online pn.: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”, która odbyła się 20 sierpnia 2021 r.

Z …

Konferencja: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji pn.:  Działania w zakresie wsparcia wychowawczego
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Konferencja odbędą się 20 sierpnia 2021 r. (piątek) w …

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: pytania i odpowiedzi

Czym kierować się w pracy z uczniem przewlekle chorym?

Wskazówki do pracy z uczniem przewlekle chorym:

  • ujawnianie podczas bieżącej pracy mocnych stron ucznia, jego umiejętności i talentów; umacnianie w nim poczucia własnej wartości;
  • zachęcanie do tworzenia planów i myślenia o

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji
i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego