Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Historia

Czy możemy wyjść naprzeciw wyzwaniom edukacji w okresie koronawirusa?
Zgodnie możemy odpowiedzieć, że TAK.
Jak to zrobić? Z jakich zasobów skorzystać? Ile nam to zajmie czasu?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi przeglądając i wykorzystując poniższe zasoby.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych

Konferencja za Nami – pokonferencyjne refleksje…

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Biblioterapia w edukacji włączającej” inaugurującej Projekt “Szkolenia i doradztwo
dla opolskiej kadry edukacji włączającej” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego …

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie …

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.).

W trosce o bezpieczeństwo uczniów,