Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” kurs dla realizatorów programu

“SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

TO PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ, UKIERUNKOWANY NA:

-przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
– podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie
w codziennych kontaktach z …

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Pracownia Zarządzania i Wparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą na:

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz …

Zaproszenie na warsztaty

 Zaproszenie na warsztaty
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 6 godzinnych warsztatach na temat:
Diagnoza funkcjonalna Erica Schoplera podstawą konstruowania programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci z autyzmem i z

Indywidualizacja nauczania z uwzględnieniem inteligencji wielorakich, stylów uczenia i dominacji półkul mózgowych

Zaproszenie na warsztaty

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 6 godzinnych warsztatach na temat:
Indywidualizacja nauczania z uwzględnieniem inteligencji wielorakich, stylów uczenia i dominacji półkul mózgowych. 

Zajęcia odbędą …

Warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Serdecznie zapraszam na warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela dyplomowanego”

W związku z realizacją Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w listopadzie i grudniu,  zajęcia warsztatów „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego” odbędą się
w terminie 17-18.01.2019r
( czwartek , …

Warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego”

Serdecznie zapraszam na warsztaty: „AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela kontraktowego

W związku z realizacją Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w listopadzie i grudniu,   zajęcia warsztatów „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego” odbędą się w terminie 10-11.01.2019r
( czwartek …