Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami.
Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Przywracamy zajęcia sportowe

Historia

Czy możemy wyjść naprzeciw wyzwaniom edukacji w okresie koronawirusa?
Zgodnie możemy odpowiedzieć, że TAK.
Jak to zrobić? Z jakich zasobów skorzystać? Ile nam to zajmie czasu?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi przeglądając i wykorzystując poniższe zasoby.

Pytania i odpowiedzi dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli

Kto może skorzystać z dofinansowania? Jaka jest kwota wsparcia? Do kiedy powinno się złożyć wniosek
o refundację wydatków? Jak będzie wyglądała procedura? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w przygotowanym przez nas zestawieniu dotyczącym rządowego programu – 500 zł …

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz …

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup …

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: pytania i odpowiedzi

Co należy wziąć pod uwagę, by prawidłowo dokonać oceny pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

W zakresie oceny skuteczności pomocy udzielanej dzieciom i uczniom można bazować na:

  • ocenie postępów dziecka dokonanej przez specjalistów, np. logopedę, psychologa, terapeutę (ocena postępów terapii, realizacja celów