Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i

Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych.

Oddział Opolski PFRON zaprasza Państwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące potrzeb wsparcia ucznia ze spektrum autyzmu budowa modelu wsparcia ucznia z niepełnosprawnościami:

“Edukacja włączająca – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie modelu wsparcia

Wiosenne Forum Dyrektorów Przedszkoli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Przedszkoli

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach
29 – 30 maja 2023 r.
(poniedziałek – wtorek).

Miejsce

Webinar: Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberświecie.

WEBINAR „ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CYBERŚWIECIE”

Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. W obecnych czasach to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć …

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 08 – 10 marca 2022

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

Podczas konferencji

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 05 – 07 października 2022 r.