II Wojewódzka Konferencja z cyklu: Zdrowie jako wartość i zasób - Szczęśliwy nauczyciel… czy to możliwe? O kondycji psychofizycznej nauczycieli

Opublikowano: 22.01.2020

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza wszystkich nauczycieli oraz osoby zainteresowane na II Wojewódzką Konferencję z cyklu: Zdrowie jako wartość i zasób - Szczęśliwy nauczyciel… czy to możliwe? O kondycji psychofizycznej nauczycieli. Informacja o konferencji   Obowiązkowe zapisy https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1936

Metody ćwiczeniowe w uczeniu tworzenia tekstu własnego na poziomie maturalnym

Opublikowano: 22.01.2020

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na praktyczne warsztaty z metodyki języka polskiego Metody ćwiczeniowe w uczeniu tworzenia tekstu własnego na poziomie maturalnym (streszczenie logiczne, esej krytyczny, rozprawka, interpretacja porównawcza)  Cele szkolenia przypomnienie zasad tworzenia tekstu własnego na egzaminie maturalnym z języka polskiego omówienie form prac pisemnych wskazanych jako formy…

Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego

Opublikowano: 22.01.2020

Regionalny  Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty Termin: 28.01.2020 godzina 16:00 Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, sala konferencyjna Prowadzenie: Elżbieta Gabis Temat: Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego Program: Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego Analiza wybranych przepisów oświatowych w zakresie kształcenia ustawicznego i…

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz problemów związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Opublikowano: 22.01.2020

Regionalny  Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego Termin: 28.01.2020 godzina 15:00 Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, sala konferencyjna Prowadzenie: Elżbieta Gabis Temat: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz problemów związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zgłoszenia  proszę przesyłać na adres egabis@rcre.opolskie.pl
Wszystkie aktualności