Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Opublikowano: 10.07.2019

Pracownia Zarządzania i Wparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na: KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą…

Polski ZŁOTY ma sto lat! - konkurs grantowy NBP dla szkół

Opublikowano: 03.07.2019

Szanowni Państwo, Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs grantowy dla szkół na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat! Celem konkursu jest przygotowanie i organizacji wydarzenia szkolnego popularyzującego wiedzę na temat ZŁOTEGO jako jednostki monetarnej od 1919 r. do czasów współczesnych. Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie NBP w projekt to…

Ośrodek Szkoleniowy Niwki - KOLONIA LETNIA 2019

Opublikowano: 12.06.2019

Nasze kolonie mają charakter kameralny. Dbamy o to, aby czas był dobrze wypełniony. Stwarzamy warunki do aktywnego i twórczego wypoczynku, zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz sympatyczną wakacyjną atmosferę CENA ZAWIERA: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (4 posiłki), koszty wyjazdów do Opola, opiekę medyczną i kadry pedagogicznej, ubezpieczenie NNW. Kolonie zgłoszone w Kuratorium…
Wszystkie aktualności