Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Opublikowano: 20.07.2019

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z…

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Opublikowano: 18.07.2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu (w warsztatach i pracowniach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego i placówkach kształcenia…

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Opublikowano: 10.07.2019

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na: KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą…

Polski ZŁOTY ma sto lat! - konkurs grantowy NBP dla szkół

Opublikowano: 03.07.2019

Szanowni Państwo, Narodowy Bank Polski ogłosił Konkurs grantowy dla szkół na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat! Celem konkursu jest przygotowanie i organizacji wydarzenia szkolnego popularyzującego wiedzę na temat ZŁOTEGO jako jednostki monetarnej od 1919 r. do czasów współczesnych. Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie NBP w projekt to…
Wszystkie aktualności