Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego

Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego

Regionalny  Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty

Termin: 28.01.2020 godzina 16:00

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, sala konferencyjna

Prowadzenie: Elżbieta Gabis

Temat: Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego

Program:

  1. Ogólne cele i

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz problemów związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Regionalny  Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego

Termin: 28.01.2020 godzina 15:00

Miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, sala konferencyjna

Prowadzenie: Elżbieta Gabis

Temat: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz problemów związanych z …

Opolskie Doradztwo Zawodowe

Pierwsza konferencja inaugurująca działanie wojewódzkiej sieci współpracy doradców zawodowych pod nazwą Opolskie Doradztwo Zawodowe odbyła się 11 września 2019 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji przy ul. Głogowskiej 27. Swoją obecnością zaszczycił nas p. Roma Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego i …

Opolskie Doradztwo Zawodowe

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców zawodowych wszystkich typów szkół na pierwszą inauguracyjną konferencję  w ramach wojewódzkiej sieci Opolskie Doradztwo Zawodowe.

Konferencja jest pokłosiem powiatowych spotkań doradców zawodowych z pracownikami RZPWE, które …

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Pracownia kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego zaprasza osoby chętne do zdobycia kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs jest organizowany w oparciu o obowiązujący program MEN z dnia 22 lutego 2019 r.

Adresaci kursu:

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z …

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć …