Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego

Kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe – pytania i odpowiedzi

Pytanie: 1
Czy  przygotowując szkolny plan nauczania w szkole zawodowej, stosunek liczby godzin kształcenia praktycznego do teoretycznego w każdym półroczu musi wynosić co najmniej 50% (czy przepis dotyczy zachowania zasady proporcjonalności w ciągu całego cyklu edukacyjnego?)
Odpowiedź:

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM

Forum nauczycieli doradców zawodowych i kształcenia zawodowego

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego uruchomiła forum dyskusyjne dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie doradztwa zawodowego oraz forum dyskusyjne dla dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego. Wymienione formy są dostępne na platformie e-learningowej projektu …

Kurs e-learningowy “Od podstawy programowej do programu nauczania”

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na pierwszą edycję kursu e-learningowego „ Od podstawy programowej do programu nauczania”. Kurs jest przeznaczony dla kadry kierowniczej szkół zawodowych i nauczycieli zawodowców. Z założenia ma on dynamiczny charakter, jego współtwórcami będą aktywni …

E-zasoby w doradztwie zawodowym

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć w formie zdalnej. Jest to możliwe również w zakresie doradztwa zawodowego. Przygotowaliśmy dla Państwa linki stron z których można korzystać pracując z uczniami.

Pierwszy z nich …

E-zasoby w kształceniu zawodowym

Nowa sytuacja w której się znaleźliśmy sprawia, że poszukujemy sposobów na realizację podstawy programowej metodami pracy zdalnej. E-zasoby do kształcenia ogólnego można spotkać w wielu miejscach w Internecie, ale z przedmiotami zawodowymi jest niemały problem. W związku z tym Pracownia …

Kurs dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na szkolenie przeznaczone dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie pierwszej pomocy (EDB) i muszą spełniać warunki określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tzn. ukończyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na warsztaty dla nauczycieli zawodowców.

Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego lub modernizacji przykładowego programu nauczania do zawodu.

Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do podstawy programowej kształcenia branżowego …

Zmiany w kształceniu zawodowym

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na konferencję metodyczną.

Termin: 23.03.2020 godzina 15:00 – 19:00

Miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, ulica Krakowska 20 sala konferencyjna

Prowadzenie: Elżbieta Gabis

Temat: Zmiany w kształceniu

Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespól Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty

Temat: Jakość w kształceniu w zawodach szkolnictwa branżowego

Termin: 16.03.2020r. godzina 15:00 – 19:00

Miejsce: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27,