Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego

Opolskie Doradztwo Zawodowe

Pierwsza konferencja inaugurująca działanie wojewódzkiej sieci współpracy doradców zawodowych pod nazwą Opolskie Doradztwo Zawodowe odbyła się 11 września 2019 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji przy ul. Głogowskiej 27. Swoją obecnością zaszczycił nas p. Roma Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego i …

Opolskie Doradztwo Zawodowe

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców zawodowych wszystkich typów szkół na pierwszą inauguracyjną konferencję  w ramach wojewódzkiej sieci Opolskie Doradztwo Zawodowe.

Konferencja jest pokłosiem powiatowych spotkań doradców zawodowych z pracownikami RZPWE, które …

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Pracownia kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego zaprasza osoby chętne do zdobycia kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs jest organizowany w oparciu o obowiązujący program MEN z dnia 22 lutego 2019 r.

Adresaci kursu:

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z …

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć …

Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół zawodowych woj. opolskiego
Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego RZPWE w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół zawodowych na szkolenie w ramach spotkań Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej w dniach 16-18.04.2018 r.
Miejsce szkolenia: OS Niwki 46-053 Niwki, ul. …