Branża elektroenergetyczna i elektroniczno-mechatroniczna się szkoli

Nauczyciele branży elektroenergetycznej i elektroniczno-mechatronicznicznej 12 grudnia 2022 uczestniczyli w szkoleniu branżowym poświęconym zagadnieniom dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Podczas spotkania nauczyciele mogli dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania zarówno małych instalacji jak i dużych farm fotowoltaicznych w gospodarce energetycznej kraju oraz o zasadach i formach rozliczania kosztów energii elektrycznej przez odbiorcę i prosumenta.