Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Opublikowano: 17.10.2017

to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na: przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i budowania więzi z dzieckiem opartych na…

KLUB DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Opublikowano: 11.10.2017

KLUB DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ 23-24.10.2017r. Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół zawodowych woj. opolskiego Pracownia Kształcenia Zawodowego RZPWE w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół zawodowych na 2-dniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH w ramach spotkań Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej Miejsce szkolenia: OS Niwki 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17, Szkolenie ma na celu: spotkanie z wizytatorami OKO szkół zawodowych w…

Nabór na studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa

Opublikowano: 04.10.2017

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu prowadzą nabór w roku szkolnym 2017/18 na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,( Dz. U. z…

Seminarium dla Przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę

Opublikowano: 03.10.2017

Szanowni Państwo: Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza: pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty, radców prawnych zajmujących się obsługą prawną oświaty, kierowników centrów usług wspólnych, skarbników gmin i powiatów. na dwudniowe Seminarium: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE LOKALNYM które odbędzie się w dniach 25…
Wszystkie aktualności