Pozwólmy dzieciom mysleć

V Ogólnopolska Konferencja problemowo – metodyczna z cyklu: „Pozwólmy dzieciom myśleć”

24 kwietnia 2024 r.

Konferencja online: platforma Microsoft Teams

Temat: „Od małego do dużego matematyka”.

Zajmiemy się potencjałem dzieci i projektowaniem rozwojowych sytuacji dydaktycznych, przejdziemy etapy od małego dziecka do ucznia szkoły podstawowej. Wykłady poprowadzą dla nas sympatyczni entuzjaści matematyki, pasjonaci nauczania.

PROGRAM KONFERENCJI

09.00-09.05 – Powitanie prelegentów i gości, słowo wstępne – A. Patelska-Górna, kierownik Pracowni Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych w Opolskim Centrum Edukacji

09.05-09.35 – Jak zainteresować dzieci matematyką od najmłodszych lat, G. Niemiec, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, specjalność: wychowanie przedszkolne

09.35- 10.05 – Plan daltoński wsparciem w rozwoju umiejętności matematycznych – R. Hadryś, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, ekspert Fundacji Planu Daltońskiego

10.05-10.30 – Dziecko w świecie kształtów, czyli o tym jak dziecko poznaje kształty i zaczyna je nazywać, J. Mochnacz, wieloletni  nauczyciel i doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, obecnie dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna CLIRO w Opolu

10.30-10.40 -Przerwa

10.40-11.40 – Od konkretu do abstrakcji w edukacji matematycznej małego dziecka, dr M. Skura, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej, autorka licznych publikacji

11.40-12.10 – Matematyka z darami Froebla, dr hab. B. Bilewicz, wykładowca UMCS w Lublinie, autorka wielu publikacji

12.10-12.20 – Przerwa

12.20 – 12.40 – Matematyka i mój uczeń. O sytuacjach edukacyjnych bez lęku słów kilka, K. M. Dąbek, nauczyciel konsultant w OCE w Opolu, autor wielu publikacji

12.40 – 13.10 – Jak zmniejszyć nacisk na stopnie (w kontekście matematyki), D. Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, propagatorka oceniania kształtującego

13.10-13.05 – Podsumowanie konferencji, A. Patelska – Górna

Informacja o prelegentach:

https://tiny.pl/drtxx

Koszt: 100 zł
Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek, tel. 77 404 75 81; email: kdabek@rcre.opolskie.pl

Link do zgłoszeń:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/3956

Zapraszamy