Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Szkolenia

1.Koncepcja i zasady tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie – program oraz karta zgłoszenia:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2280,koncepcja-i-zasady-tworzenia-przedszkola-promujacego-zdrowie

2. Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie – program oraz karta zgłoszenia:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2279,koncepcja-i-zasady-tworzenia-szkoly-promujacej-zdrowie

3. Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły Specjalnej Promującej Zdrowie – program oraz

Kryteria przynależności

Kryteria przynależności przedszkola/szkoły do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli/Szkół Promujących Zdrowie

Elementy potrzebne do tworzenia placówki promującej zdrowie:

  1. Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie
  2. Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej
  3. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia
  4. Planowanie działań

O programie

“Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ

II Wojewódzka Konferencja z cyklu „Zdrowie jako wartość i zasób“

Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego kuratora Oświaty. Konferencja skierowana do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie problematyce dobrostanu nauczyciela w kontekście aktualych …

Zawody Opolskiej Ligi Robotów

Zapraszamy na zawody Opolskiej Ligi Robotów, organizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, które odbędą się online w dniach:

  • 17.05.2021 r., godz. 14:00 – Konkurencja

Opolska Liga Robotów – Dzień Otwarty

22.03.2021 r., o godz. 11:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych programowaniem i robotami na Dzień Otwarty Opolskiej Ligi Robotów, organizowany w ramach Dni Nowych Technologii w Edukacji, Opolskiego Kuratora Oświaty.

Link do spotkania online na platformie Teams:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do

Zawody Opolskiej Ligi Robotów

Zapraszamy na zawody Opolskiej Ligi Robotów, organizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, które odbędą się online w dniach:

  • Szkoły ponadpodstawowe:
    09.03.2021 r., godz. 16:00