Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

EUROPEJSKIE  SZKOŁY  DEMOKRACJI  I  PARTYCYPACJI

W dniach 30.05-3.06.2022 odbył się drugi moduł kolejnej edycji projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji, który RZPWE realizuje wspólnie z partnerskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nadrenii Palatynacie [Pädagogisches Landesinstitut RLP].  Wzięło w nim udział 6 szkół z Niemiec i …

Zawody Opolskiej Ligi Robotów – 15.06.2022 r.

Zapraszamy na zawody Opolskiej Ligi Robotów, organizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, które odbędą się online w dniu:

15.06.2022 r., godz. 16:00

Strona OLR: …

Wojewódzkie Święto Szkolnictwa Zawodowego

Amfiteatr NCPP w Opolu,
29 kwietnia 2022 roku, godz. 17.00
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego i Lesław Tomczak, Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji zapraszają młodzież, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych oraz współpracujących przedsiębiorców na “Wojewódzkie Święto

Konferencja: Demokracja w edukacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji „Demokracja w edukacji” 

Konferencja ma na celu promowanie kultury oraz wartości demokratycznych, inspirowanie uczniów do partycypacji w życiu szkolnym oraz kształtowania postaw prospołecznych, wzajemnego szacunku, …

KONKURS LITERACKI

Zapraszamy wszystkie przedszkola należące do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie do uczestnictwa w konkursie literackim Jak groszek, marchewka i sałata zwiedziły kawał świata organizowanym przez Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38 w Opolu pod honorowym patronatem Regionalnego Centrum

Konferencja: Wojskowość w edukacji

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji dla nauczycieli  Wojskowość w edukacji, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności nauczycieli historii, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

Konferencja …

III ogólnopolska konferencja problemowo-metodyczna „Pozwólmy dzieciom myśleć”.

Zaproszenie na III ogólnopolską konferencję problemowo – metodyczną z cyklu:
„Pozwólmy dzieciom myśleć”.

Temat: „Trochę jaśniej proszę – pokonać trudności”

Konferencja problemowo-metodyczna odbędzie się w formie hybrydowej z podziałem na dwie części, plenarną oraz warsztatową. Wykład profesor Edyty Gruszczyk –