Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Q&A – najczęściej zadawane pytania

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

Jak mam wykorzystać multimedia w pracy? Problem jest dla mnie szczególnie istotny w obecnym czasie pracy zdalnej.  

Nauczyciel stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności, wyszukiwania, weryfikowania, porządkowania i wykorzystywania ważnych i potrzebnych informacji z różnych źródeł z

Zakończenie konkursu Laptop na bank

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu „Laptop na bank”, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Opolu i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zapraszają na zakończenie, które odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie RZPWE przy ul. …

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych “Laptop na Bank” 2020 r.

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank“, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, …