Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w grupie zróżnicowanej

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy,

Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy pozytywnej komunikacji, tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym 40 godz. kursie z zakresu mediacji. …

Dzień Języka Ojczystego w różnorodnym językowo i kulturowo środowisku szkolnym

W dniu 21 lutego 2024 r. tradycyjnie zapraszamy na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wszystkich zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami. Zachęcamy do udziału w zabawach oraz potyczkach językowych, jakie przygotowaliśmy dla Was w Opolskim Centrum Edukacji.

Wątkiem przewodnim w tym …

III Ogólnopolska konferencja nauczycieli – Przestrzeń najbliższa, przestrzeń nieznana

Jedną z patronek mijającego, 2023 roku, jest Aleksandra Piłsudska.

Stanowiło to inspirację do tego, by najbliższą edycję Ogólnopolskiej konferencji nauczycieli – Przestrzeń najbliższa, przestrzeń nieznana poświęcić  kobietom i ich roli w historii, kulturze, wychowaniu oraz na współczesnym rynku pracy.

Nauczyciele …

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – cz. 2 “Różnorodność 2.0”

Opolskie Centrum Edukacji zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie RZPWE/OCE “Europejskie szkoły demokracji i partycypacji”, a także wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania kultury demokratycznej w szkole, pracą w zespole zróżnicowanym oraz organizacją wymian międzyszkolnych na dwudniowe spotkanie warsztatowe do …

Konferencja: Czy i jak oceniać? Ocenianie wspierające rozwój ucznia

Opolskie Centrum Edukacji, Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół, a także wszystkich zainteresowanych tematyką wewnątrzszkolnego oceniania w świetle przepisów prawa oraz w świetle praktyki szkolnej  na dwudniową konferencję metodyczną.

Konferencja odbędzie się w formule …

Warsztaty: Mediacje w szkole

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnych warsztatach

“Mediacje w szkole”

Mediacja to doskonałe narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole oraz poza nią. Jest też dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

Zajęcia odbędą się 7 grudnia

Z OCE na rzecz bezpieczeństwa

“Bezpieczeństwo jest wtedy, gdy nie musimy się bać” i jeszcze “wtedy, gdy przestrzegamy zasad”. O bezpieczeństwie, a w szczególności tym związanym z ogniem, rozmawialiśmy z uczniami klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu.

Najmłodsi uczniowie …

Po warsztatach “Mediacje i negocjacje na przykładzie gry społecznościowej MORE”

W dniu 19 października w Opolskim Centrum Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli województwa opolskiego w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji i negocjacji, rozwiązywania problemów/konfliktów oraz współpracy. Warsztaty przeprowadzone zostały w oparciu o fabułę gry społecznościowej MORE (Mediation on Responsibilities and …

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

Opolskie Centrum Edukacji oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zapraszają nauczycieli oraz dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie RZPWE/OCE “Europejskie szkoły demokracji i partycypacji”, a także wszystkich zainteresowanych tematyką rozwijania kultury demokratycznej w szkole oraz organizacją polsko-niemieckich i trójstronnych wymian międzyszkolnych na dwudniowe …