Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych

Świadomość autyzmu=społeczeństwo włączające

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konferencji, która stanowi jedno z wydarzeń Brzeskiego Tygodnia Świadomości Autyzmu.
Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: online na MS TEAMS oraz w Zamku. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Wysłuchamy 7 prelekcji, traktujących o praktycznych aspektach …

„Pozwólmy dzieciom myśleć”

Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję problemowo – metodyczną z cyklu: „Pozwólmy dzieciom myśleć”

24 kwietnia 2023 r.

Miejsce realizacji stacjonarnej: RZPWE w Opolu, ul. Głogowska 27, sala 1.7, realizacja online: platforma Microsoft Teams

Temat: „Rozwiązywanie zadań tekstowych jako źródło

Informacja o wyłonieniu szkoły do projektu Erasmus + “Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką”

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie zgłoszeń do udziału w projekcie “Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką”.

Z przyjemnością informujemy, iż  po przeanalizowaniu nadesłanej  przez Was dokumentacji, potwierdzającej Wasze doświadczenie w obszarze priorytetów horyzontalnych projektu, komisja wybrała …

Sztuka i historia – ramię w ramię, by poznać świat

By poznać świat, potrzebne jest spojrzenie na to, co dziś i na to, co “wczoraj”. Świat możemy poznawać przez pryzmat własnych doświadczeń ale i oczami twórców sztuki malarskiej.
Zapraszamy nauczycieli historii, historii i teraźniejszości oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału

Poszukujemy szkoły do realizacji projektu Erasmus+ “Europejskie wizje edukacyjne …”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu planuje wraz z partnerami z Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Francji i Chorwacji (instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz szkoły na różnych poziomach edukacyjnych) realizację międzynarodowego projektu Europejskie wizje

Dzień Języka Ojczystego

W dniu 28 lutego 2023 r. tradycyjnie zapraszamy na obchody Dnia Języka Ojczystego wszystkich zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami. Zachęcamy do udziału w zabawach oraz potyczkach językowych, jakie przygotowaliśmy dla Was wspólnie RCRE i PBW w Opolu. W tym