Doradztwo metodyczne

Wykaz doradców metodycznych zatrudnionych w RZPWE od maja 2020 roku

doradca specjalność obszar   Nr telefonu Adres e- mail
Wiesław Bartoszek a)     technika

b)    informatyka

a)            Województwo
opolskieb)           Powiaty : namysłowski, brzeski, oleski, kluczborski
798770638 wbartoszek@rcre.opolskie.pl
Krystyna Rokita wychowanie przedszkolne Powiaty:

grodzki opolski, ziemski

504338947 krokita@rcre.opolskie.pl
Ewelina Langfort informatyka Powiaty:

opolski,