Kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Rozporządzenie MEN o kwalifikacjach nauczycieli

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/D2017000157501.pdf

WAŻNE!

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zachowa nabyte kwalifikacje

  • 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
  • 28. Nauczyciele