Wspomaganie szkół

Przez wspomaganie należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego)

Struktura programu KWS:

  1. Zgłoszenie się szkoły do programu.
  2. Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem OCE w Opolu
  3. Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju.
  4. Opracowanie ogólnych założeń programu działań (RPW ̶  Roczny plan wspomagania), dostosowanych do potrzeb szkoły.
  5. Pomoc OCE w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację szkoleń, konsultacji i spotkań z ekspertami. Monitorowanie procesu.
  6. Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie stopnia realizacji założonych celów.

Pomagając  Państwu w realizacji zadania  przygotowaliśmy dla Państwa cztery możliwości skorzystania z naszych usług szkoleniowych w ramach wspomagania szkoły.

– obowiązuje od 1 maja 2024 r.

Pakiet Zakres oferty Koszt  Karta zgłoszenia
I 4 godzinne szkolenie rady pedagogicznej w wybranym obszarze z oferty RCRE wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych 900 zł Wzor 3.1.24
II Trzy szkolenia (4 godzinne) rady pedagogicznej  w wybranym obszarze/ -ach oferty RCRE 2500 zł Wzor 3.2.24
III Dwudniowe szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach – tematyka szkolenia do wyboru z oferty RCRE

W ramach pobytu dodatkowo – zajęcia w obserwatorium astronomicznym ASTROBAZA

*cena 450 zł/osoba

**cena 500 zł/osoba

Wzor 3.3.24
IV Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli, opracowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW), sprawozdanie z realizacji RPW, rekomendacje do pracy szkoły/placówki w kolejnym roku szkolnym 1800 zł Wzor 3.4.24

*Proponowana kwota dotyczy odpłatności za osobę przy min. 15 osobowej grupie, szkolenia prowadzi nauczyciel konsultant RCRE

**Proponowana kwota dotyczy odpłatności za osobę przy min. 15 osobowej grupie, szkolenia prowadzi nauczyciel trener zewnętrzny

Cena szkolenia w OS w Niwkach obejmuje 1 nocleg w OS Niwki, wyżywienie (śniadanie, obiad, kawę, herbatę i ciasto 2 razy, kolacja) 2 dniowe szkolenie oraz zajęcia w  obserwatorium astronomicznym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.