Wspomaganie szkół

Przez wspomaganie należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego)

Struktura programu KWS:

  1. Zgłoszenie się szkoły do programu.
  2. Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem RZPWE w Opolu
  3. Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju.
  4. Opracowanie ogólnych założeń programu działań (RPW ̶  Roczny plan wspomagania), dostosowanych do potrzeb szkoły.
  5. Pomoc RZPWE w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację szkoleń, konsultacji i spotkań z ekspertami. Monitorowanie procesu.
  6. Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie stopnia realizacji założonych celów.

 

Pomagając  Państwu w realizacji zadania  przygotowaliśmy dla Państwa cztery możliwości skorzystania z naszych usług szkoleniowych w ramach wspomagania szkoły.

Pakiet Zakres oferty Koszt  Karta zgłoszenia
I 4 godzinne szkolenie rady pedagogicznej w wybranym obszarze z oferty RCRE wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych 700 zł Wzor 3.1 (13.01 KB)
II Trzy szkolenia rady pedagogicznej w wybranym obszarze/ -ach oferty RCRE

 

1850 zł Wzor 3.2(14.88 KB)
III Dwudniowe szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach – tematyka szkolenia do wyboru z oferty RCRE

W ramach pobytu dodatkowo – zajęcia w obserwatorium astronomicznym ASTROBAZA

*cena 280 zł/osoba

**cena 320 zł/osoba

Wzor 3.3(13.42 KB)
IV Dwudniowe szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach – tematyka szkolenia do wyboru z oferty RCRE
W ramach pobytu dodatkowo – zajęcia integrująco-relaksacyjne
*cena 280 zł/osoba
**cena 320 zł/osoba
Wzor 3.3.a(13.56 KB)
V Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli, opracowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW), sprawozdanie z realizacji RPW, rekomendacje do pracy szkoły/placówki w kolejnym roku szkolnym 1400 zł Wzor 3.4(13.24 KB)

 

*Proponowana kwota dotyczy odpłatności za osobę przy min. 15 osobowej grupie, szkolenia prowadzi nauczyciel konsultant RCRE

**Proponowana kwota dotyczy odpłatności za osobę przy min. 15 osobowej grupie, szkolenia prowadzi nauczyciel trener zewnętrzny

Cena szkolenia w OS w Niwkach obejmuje 1 nocleg w OS Niwki, wyżywienie (śniadanie, obiad, kawę, herbatę i ciasto 2 razy, kolacja) 2 dniowe szkolenie oraz zajęcia w  obserwatorium astronomicznym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Pliki do pobrania