Zaczarowany Świat

Zaczarowany Świat 2023-2024.

Oferta zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Zaczarowanym Świecie – Centrum Nauki i Eksperymentu na rok szkolny 2023-2024.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Miejsce zajęć: Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE w Opolu przy ul.
  Dubois 36.
 • Czas trwania BLOKU ZAJĘĆ:

Zaczarowany Świat 2022

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, stworzyliśmy również i my nową ofertę zajęć edukacyjnych. Podzieliliśmy ją na 3 grupy wiekowe:
⏺ dla przedszkolaków (od 5 r.ż.),
⏺ uczniów klas I-III,
⏺ uczniów klas IV-VIII.
W każdej znajdziecie ciekawe bloki tematyczne do wyboru.
Zachecamy

Astronomicum

Pracownia astronomicum jest uniwersalnym, multimedialnym laboratorium astronomicznym. Celem pracowni jest poznawanie elementów astronomii poprzez zabawę. Prezentujemy informacje z zakresu astronomii i kosmologii. Uczniowie:

 • poznają budowę układu słonecznego,
 • poznają budowę i zasady działania przyrządów astronomicznych (lunety, lornetki, teleskopu),
 • używają aplikacji do

Technologicum

W pracowni technologicum uczniowie poznają zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce. Zapoznają się z możliwościami:

 • oprogramowania rozszerzonej rzeczywistości – w jaki sposób obraz świata rzeczywistego łączy się z obrazem wygenerowanym komputerowo,
 • zastosowania robotów w życiu codziennym

Mathemetrium

Mathemetrum to miejsce, gdzie matematykę poznajemy… od zupełnie innej strony. Pokazujemy matematykę poprzez zabawę. Kształtujemy wyobraźnię przestrzenną, rozwijamy intuicję matematyczną i umiejętności logicznego myślenia, rozbudzamy ciekawość poznawczą i wyzwalamy twórczą aktywność…

 • składamy magiczne figury i bryły,
 • poznajemy szalone liczby,
 • „łamiemy”

Gardenium

Gardenium jest miejscem edukacji w zakresie środowiska przyrodniczego. Uczniowie:

 • mają możliwość prowadzenia obserwacji i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt,
 • badają za pomocą różnych przyrządów pomiarowych elementy przyrody nieożywionej np. skały i powietrze,
 • systematyzują wiedzę z zakresu ochrony przyrody i

Humanicum

Humanicum to pracownia poświęcona budowie i funkcjonowaniu ciała człowieka oraz wzajemnym zależnościom pomiędzy poszczególnymi układami wewnętrznymi organizmu. Uczniowie wykonują proste zadania i eksperymenty. Największy nacisk kładzie się na omówienie i ćwiczenia praktyczne związane ze zmysłami człowieka np.:

 • rozpoznawaniem zapachów,
 • mieszaniem

Roboticum

Roboticum to pracownia techniczna, w której uczniowie poznają świat programowania i robotyki…

 • samodzielnie programują czyli tworzą algorytmy dla mini robotów zbudowanych z klocków Lego WeDo,
 • obserwują efekty programowania różnych robotów (jeżdżących, strzelających, tańczących, domowych pupili i innych),
 • próbują swoich sił