Kontakt z pracownikami w okresie epidemii Covid-19

Szanowni Państwo,

W celu ograniczenia  rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców Opolszczyzny zawiesiliśmy organizację szkoleń, konferencji i innych wydarzeń. Nie prowadzimy działań dla uczniów i nauczycieli w projektach edukacyjnych. Ograniczyliśmy obsługę do niezbędnego minimum. Budynki RZPWE, ul. Kościuszki 14 (PBW), ul. Dubois 36 (Zaczarowany Świat), Ośrodek Szkoleniowy  Niwkach oraz Filie PBW w Brzegu, Nysie, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu są zamknięte dla klientów. Do budynku przy ul. Głogowskiej 27 można wejść jedynie głównym wejściem.

Bieżącą obsługę prowadzi Sekretariat RZPWE, ul. Głogowska 27, tel. 77 404 75 31 w godzinach 9.00-14.00. Sekretariat przyjmuje również wszystkie dokumenty, które dostarczycie Państwo osobiście.

Dostępność pracowników RCRE i PBW oraz projektów edukacyjnych jest czasowo ograniczona ze względu na pracę wykonywaną zdalnie. Wszyscy pracownicy, w tym: nauczyciele konsultanci, nauczyciele bibliotekarze i doradcy metodyczni służą Państwu pomocą on-line. Sprawy należy załatwiać pocztą mailową do właściwego pracownika lub na adres ogólny kontakt@rzpwe.opolskie.pl. Adresy mailowe pracowników dostępne są na stronach internetowych:

Informujemy, że wszystkie materiały biblioteczne, których termin zwrotu upłynął bądź upływa w dniach zamknięcia biblioteki zostają automatycznie przedłużone do 30 kwietnia 2020 roku. Kary za niezwrócone materiały naliczone w czasie zamknięcia biblioteki będą odliczone. W każdej indywidualnej sprawie prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@rzpwe.opolskie.pl.

 

Adres do korespondencji:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

 

W pilnych i ważnych sprawach telefonicznie:

Dyrekcja Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji
Lesław Tomczak dyrektor 602 358 849
Hanna Franczak w-ce dyrektor ds. edukacji 506 526 324
Rafał Rippel w-ce dyrektor ds. bibliotecznych 602 452 948
Stanisław Rożniatowski w-ce dyrektor ds. projektów i administracji 600 344 621
Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych
Anna Patelska-Górna kierownik pracowni 502 045 358
Izabela Szczepańska koordynator Programu Niwki 786 954 402
Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego
Marta Polanowska kierownik pracowni 608 502 449
Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
Renata Laskowska kierownik pracowni 504 537 889
Pracownia Wspomagania Szkół
Renata Najwer kierownik pracowni 696 662 021
Pedagogiczna Bibliotka Wojewódzka w Opolu
Anna Zacłona Kierownik Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów 797 946 195
Alicja Kisała Kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa 797 946 191
Jolanta Nowicka Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 693 094 305
Ewa Schroeter-Kustra Kierownik Filii PBW w Brzegu 607 405 315
Ewa Sojka Kierownik Filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu 797 946 200
Ewa Dolata-Makuch Kierownik Filii PBW w Kluczborku 797 946 201
Violetta Hirszfeld-Wodecka Kierownik Filii PBW w Nysie 797 946 205
Projekt 9.2.2 “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
Bartłomiej Piechaczek kierownik projektu 723 446 069
Robert Kornel asystent 608 757 564
Anna Nocoń staże i praktyki uczniów 883 611 261
Anna Maciuszek staże i praktyki uczniów 883 611 253
Weronika Błaszkiewicz modernizacja bazy warsztatowej szkół 883 721 041
Mieczysław Biel instruktorzy praktycznej nauki zawodu i nauczyciele 608 869 204
Janusz Wojtuś doradztwo edukacyjno-zawodowe 606 124 667
Projekt 5.1, „H2O dla BIO”
Agnieszka Królikowska kierownik projektu 505 127 886
Projekty 9.1.3 i 9.1.4 “Dwujęzyczna Opolszczyzna”
Jakub Owczarek kierownik projektów 504 393 764
Projekt 3.2 „Sztuczna Inteligencja  II”
Ireneusz Podolak Kierownik projektu 604 574 999
Projekt 9.2.2-3 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”
Marcin Weiss koordynator projektu 603 761 294
Zajęcia w pracowniach „Zaczarowany Świat”
Agnieszka Królikowska menedżer zasobów edukacyjnych 505 127 886