Seminaria

„EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej” – szkolenie dla nauczycieli

„EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej”  – szkolenie dla nauczycieli w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej

Zapraszamy na  kolejne szkolenie  dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny realizowane w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny

Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej.

Zapraszamy nauczycieli na dwudniowe seminarium „Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej” (17-18.11.2017) do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.

Głównym celem seminarium jest ukazanie nauczycielom (głównie germanistom) prowadzącym przedmiot “Własna historia i kultura” oraz nauczycielom różnych przedmiotów …

Seminarium dla Przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę

Szanowni Państwo:

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza:

  • pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty,
  • radców prawnych zajmujących się obsługą prawną oświaty,
  • kierowników centrów usług wspólnych, skarbników gmin i powiatów.

Seminarium Opolszczyzna – tyglem wielokulturowości, Polsko-niemiecki plener fotograficzny

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w międzynarodowym seminarium.

Termin:  2-8 października 2015

Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, OS w Niwkach

Celem seminarium jest:

  • poszerzenie polsko-niemieckiej współpracy oraz wymiany pomiędzy nauczycielami
  • pogłębienie wiedzy na temat świadomości społeczno-kulturalnej obu