Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej.

Zapraszamy nauczycieli na dwudniowe seminarium „Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej” (17-18.11.2017) do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.

Głównym celem seminarium jest ukazanie nauczycielom (głównie germanistom) prowadzącym przedmiot “Własna historia i kultura” oraz nauczycielom różnych przedmiotów propagujących zagadnienia dotyczące regionalizmu i wielokulturowości, możliwości realizacji treści historycznych odnoszących się do trudnej historii na Śląsku. Do tej pory pojawiło się stosunkowo niewiele materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, którzy nie posiadają gruntownego wykształcenia historycznego. Dlatego niniejsze spotkanie/ warsztaty mają wyposażyć nauczycieli w kluczowe wiadomości z dziejów Śląska i wskazać możliwości realizacji ciekawych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Chcemy wspomóc nauczycieli zarówno materiałami jak i wskazówkami dydaktycznymi, które ułatwią im pracę z uczniami.

W programie:

  • Merytoryczne wprowadzenie dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń historii z perspektywy polskiej i niemieckiej;
  • Kompetencje nauczyciela przedmiotu “Własna historia i kultura”;
  • Warsztaty dydaktyczne: przedmiot “Własna historia i kultura” oraz zajęcia z regionalizmu – jako szansa ukazania trudnej historii Śląska (tematyka uzależniona od potrzeb uczestników).

Prowadzenie: dr Marcin Böhm i dr Anna Gołębiowska – pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1023

Izabela Szczepańska

koordynator Programu Niwki