Seminarium: Wychowanie fizyczne w szkole. Jak motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach?

Zaproszenie na szkolenie

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich szczebli edukacji do udziału w 5 godzinnym seminarium na temat:

Wychowanie fizyczne w szkole. Jak motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach?

Zajęcia odbędą się 13  marca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 15:00 – 19:00

w siedzibie RZPWE, Opole, ul. Głogowska 27, sala 2.4.

Zapisy do dnia 8 marca 2017 r. na stronie https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/465

Celem głównym seminarium jest poznanie metod, technik i sposobów na realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz sposobów motywowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Część warsztatową poprowadzi doradca metodyczny z wychowania fizycznego.

Koszt uczestnictwa wynosi 90,00 zł, które należy wpłacić na konto RZPWE w Opolu.

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

z dopiskiem Wychowanie fizyczne w szkole. 1/SEM/RCRE/17

Wszystkich zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt:  bbulka@rcre.opolskie.pl tel.: 77 440 75 60

Serdecznie zapraszam
Beata Zofia Bułka