Seminarium: NOWE OBOWIĄZKI JST W ZAKRESIE FINANSOWANIA I ROZLICZANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2015- kontynuacja

Dyrekcja Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę na Seminarium, które odbędzie się w dniach 30.11-1.12. 2015 r. (poniedziałek-wtorek) w Ośrodku Szkoleniowym RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Tematyka Seminarium ma na celu:

  • zapoznanie uczestników ze zmianami prawa dotyczącego finansowania i rozliczania zadań oświatowych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- kontynuacja
  • przedstawienie praktycznych rozwiązań wdrażania zmian w zakresie planowania i wydatkowania środków;
  • przedstawienie aktualizacji prawa oświatowego

Koszt udziału w Seminarium wynosi  285,00 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 431160 2202 0000 0002 1633 5541
Na dowodzie wpłaty prosimy o zamieszczenie informacji: „NOWE OBOWIĄZKI JST W ZAKRESIE FINANSOWANIA I ROZLICZANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2015- kontynuacja“
Nr 7/sem/15

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w Seminarium do 25 listopada 2015r.

Wszelkie pytania dotyczące seminarium proszę kierować do:

Hanny Franczak – wicedyrektor RCRE, tel.: 77 404 75 33, e-mail: hfranczak@rcre.opolskie.pl

Renaty Najwer– kierownik PORE, tel.: 77 404 75 75, e-mail: rnajwer@rcre.opolskie.pl

Seminarium rozpoczniemy o godz. 14.00.