Rozporządzenie MEN o kwalifikacjach nauczycieli

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/D2017000157501.pdf

WAŻNE!

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zachowa nabyte kwalifikacje

  • 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
  • 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.