Aktualności

Konferencja: Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki, informatyki i techniki

na konferencję metodyczną połączoną z warsztatami pod hasłem:

    Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

         w ramach obchodów Światowego Dnia Nauki dla Rozwoju

 Konferencja odbędzie się w dniu …

Konferencja: Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję realizowaną w ramach Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Tematem przewodnim konferencji jest „Doradztwo zawodowe- perspektywy i praktyczne rozwiązania”.

Będziemy gościć wyjątkowych prelegentów, w tym dr Dariusza

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauki programowania

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w organizowanej przez RZPWE konferencji dotyczącej nauki programowania. Konferencja jest organizowana w ramach Grantów OKO i jest BEZPŁATNA.

UWAGA. Udział w konferencji tylko dla nauczycieli szkół podstawowych.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych

Edukacja wobec zagrożeń zdrowia i środowiska

Praktyka realizacji zagadnień podstaw programowych biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza nauczycieli biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa

na konferencję metodyczną z warsztatami

Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej.

Zapraszamy nauczycieli na dwudniowe seminarium „Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej” (17-18.11.2017) do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.

Głównym celem seminarium jest ukazanie nauczycielom (głównie germanistom) prowadzącym przedmiot „Własna historia i kultura” oraz nauczycielom różnych przedmiotów …

Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności …

Akademia Belfra – SIEĆ

Zapraszam na IV już spotkanie w ramach Akademii Belfra. Tym razem omówimy model „odwróconej lekcji” i jego rolę w samodzielnym uczeniu się ucznia. Temat IV spotkania: „ZMIANA ZASAD – ZMIANA LEKCJI, KROK W KIERUNKU SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIA”. Zapraszam 15 …

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w …

Granty Opolskiego Kuratora Oświaty-II edycja

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty-II edycja „WDRAŻANIE I STOSOWANIE TIK – MODELE STOSOWANIA TIK W SZKOLE I KRYTERIA ICH WYKORZYSTANIA

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w 16-godzinnych warsztatach dotyczących TIK.

Grant przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych województwa  opolskiego …