Aktualności

Wojewódzkie Certyfikaty dla Szkół Promujących Zdrowie zostały wręczone

Uprzejmie informujemy, że w dniach 07-11.09.2017 podczas  narad z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek oraz pan Wicekurator Artur Zapała wręczyli placówkom oświatowym Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie. Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które czynnie promują idee prozdrowotne i prowadzą systematyczne oraz wynikające z potrzeb szkoły działania wpływające na […]

Konferencja: „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej – oczekiwania i wyzwania”

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie konferencją „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej – oczekiwania i wyzwania” w dniu 19.09.2017r. W związku z tak dużym zainteresowaniem tą tematyką, zapraszamy do udziału w konferencjach: w Rybniku  10.10.2017 i w Opolu  18.10.2017. Konferencje skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli praktyków, którzy w swoich placówkach […]

Nowe strategie kształcenia dzieci młodszych z elementami programowania

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego na konferencję metodyczną z warsztatami w dniu 2 października 2017r. w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu Program spotkania 02. 10. 2017 Miejsce:  RCRE, ul. Głogowska 27, sala audytoryjna 1.7 Godzina Część plenarna 13.30-14.00 Rejestracja uczestników 14.00-14.15 Otwarcie konferencji […]

Europejski Dzień Języków w RZPWE w Opolu

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Goethe- Institut w Krakowie, TSKN oraz Wydawnictwo PEARSON serdecznie zapraszają nauczycieli języków obcych na spotkanie w dniu 25 września 2017r. w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu Program spotkania 25. 09. 2015 RCRE, ul. Głogowska 27 sala audytoryjna 1.7 Godzina Konferencja 13.30-14.00 Rejestracja uczestników 14.00-14.15 […]

Konferencja pt. Wychowawcze wyzwania w okresie dojrzewania dzieci i młodzieży.

Zapraszamy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie do udziału w konferencji, która odbędzie się 19 września 2017r. (wtorek) w RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27 w sali 1.7 (parter).
Celem konferencji jest:
• uświadomienie roli zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
• doskonalenie umiejętności wspierania uczniów w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.

Konferencja: „Dwujęzyczne Dzieci”

Zapraszamy na konferencję „Dwujęzyczne Dzieci” Karta zgłoszenia Program Konferencji szkoleniowej „Dwujęzyczne Dzieci” 21-22 września 2017 r. Wychowanie do dwujęzyczności, realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci (język angielski) 21 września 2017 13.00 – 13.30 –  Rejestracja, zakwaterowanie 13.30 – 14.30 – Obiad 14.30 – 14.45 – Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie założeń i prelegentów;  Lesław Tomczak, dyrektor […]

Konferencja: Słucham.Komunikuję. Działam.

Słucham – Komunikuję –  Działam Konferencja dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uwzględniająca zmiany w podstawie programowej i propozycje metodyczne Słucham.Komunikuję. Działam. Konferencja metodyczna dla n-li przedszkola i I. etapu eduk. uwzględniająca zmiany w nowej podstawie programowej Numer formy:144/Konf/RCRE/17 Opis: Konferencja w dniu 26.09.2017, wtorek, godz. 13.00-16.00, s.1.7 RCRE ul. Głogowska 27 odpłatność: 60 zł/os., […]

Forum Dyrektorów Przedszkoli. Procedury dokonywania zmian statutów w myśl nowego prawa oświatowego

W związku z Państwa oczekiwaniami związanymi ze zmianami w prawie oświatowym dotyczącymi obowiązku nowelizacji Statutów do dnia 30 listopada 2017r. zapraszamy na Forum Dyrektorów Przedszkoli, które odbędzie się w terminie 18 – 19 września 2017 r w Ośrodku Szkoleniowym Niwki. Szkolenie pod nazwą „Forum Dyrektorów Przedszkoli. Procedury dokonywania zmian statutów w myśl nowego prawa oświatowego” […]

Opolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – wręczenie certyfikatów i przyznanie dyplomów

Uprzejmie informuję, że 30 sierpnia 2017 r. po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków oraz przedłożonej przez placówki dokumentacji, Wojewódzki  Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie przyjął do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 22 placówki, a dwie otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które czynnie promują idee prozdrowotne i prowadzą systematyczne i wynikające z […]

Opolskie Kuratorium Oświaty – ewaluacja zewnętrzna

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31 sierpnia 2107 r. – 12 września 2017 r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wchodzącym w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu jest prowadzona przez Opolskie Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna problemowa.