II Opolska Liga Zawodowców – 2023

II Opolska Liga Zawodowców

 Już drugi raz 8 marca 2022 roku rusza II Opolska Liga Zawodowców organizowana przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Krapkowicach, Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu, Zespołem Szkół Elektrycznych w Opolu oraz Hotelem Da Silva w Opolu. Nauczyciele zawodu z tych szkół zaangażowali się w tworzenie podstawowych zasad i regulaminu konkursu.

Celem Opolskiej Ligi Zawodowców jest integracja środowiska szkół zawodowych, zw

rócenie uwagi na szkolnictwo zawodowe, współpraca z pracodawcami oraz wyłonienie najlepszych uczniów. Wierzymy, że konkurs będzie się rozwijał i na stałe wpisze się w kalendarz imprez szkolnictwa zawodowego województwa opolskiego.

Dbając o wysoki poziom, a także obiektywność organizowanego przez nas konkursu zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli w naszym województwie uczących w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych,

technik hotelarstwa,

technik logistyk,

technik ekonomista,

technik elektryk

technik mechatronik

Zgłoszenia oraz propozycję pytań prosimy przesłań drogą mailową najpóźniej do 28 lutego 2023 r.

 Osoby do kontaktu:

Ireneusz Podolak – Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego, tel.: 604 574 999; email: ipodolak@rcre.opolskie.pl

Mieczysław Biel – Nauczyciel konsultant Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego tel.: 608869204; email: mbiel@rzpwe.opolskie.pl

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu 

Karta zgłoszenia