I Opolska Liga Zawodowców

Już 2 marca 2022 roku rusza I Opolska Liga Zawodowców, której organizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu we współpracy z Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie i Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Nauczyciele zawodu z tych szkół zaangażowali się w tworzenie podstawowych zasad i regulaminu konkursu. Celem Opolskiej Ligi Zawodowców jest integracja środowiska szkół zawodowych, zwrócenie uwagi na szkolnictwo zawodowe, współpraca z pracodawcami oraz wyłonienie najlepszych uczniów. Wierzymy, że konkurs będzie się rozwijał i na stałe wpisze się w kalendarz imprez szkolnictwa zawodowego województwa opolskiego.
Dbając o wysoki poziom, a także obiektywność organizowanego przez nas konkursu zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli w naszym województwie uczących w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik ekonomista.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego i Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty.

Osobą do kontaktu jest Marta Polanowska – Kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego, tel.: +48 77 404 75 84, mail: mpolanowska@rcre.opolskie.pl.

Województwo Opolskie Andrzej Buła UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Opolu