Kwartalne spotkanie doradców metodycznych

Kwartalne spotkanie doradców metodycznych

6 lutego 2023r w siedzibie RZPWE w Opolu odbyło się kwartalne spotkanie doradców metodycznych, które moderowała Renata Najwer- kierownik Pracowni Wspomagania Szkół.

Podsumowano działalność doradczą za rok 2022. Doradcy metodyczni omówili formy realizacji wspomagania metodycznego nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego oraz przedstawili potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa. Zaplanowano działania do dalszej pracy w roku 2023.  Dyrekcja oraz Kierownicy Pracowni podziękowali za ubiegłoroczną współpracę i zachęcali do dalszej aktywności.

Doradcy podziękowali Panu Lesławowi Tomczakowi – Dyrektorowi RZPWE w Opolu za wieloletnią i owocną współpracę na rzecz szkół, nauczycieli oraz uczniów.