Projekt Erasmus BETonVET

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu Erasmus + Better VET for Better Future (BETonVET) i udział w seminariach  „VET DAY”

W grudniu 2020r. Pracownia Wspomagania Szkół rozpoczęła realizację projektu skierowanego do nauczycieli szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorców oraz uczniów szkół branżowych naszego województwa.

Wspólnie z partnerami projektu wypracowaliśmy scenariusze zajęć z wykorzystania robota KUKA, mikrokontrolerów Arduino oraz Lego Mindstorms.

Scenariusze te były prezentowane podczas 5 seminariów zorganizowanych w Opolu, Żylinie (Słowacja), Ostrawa ( Czechy).

Po każdym seminarium bardzo dokładnie analizowane były ankiety ewaluacyjne uczestników z sugestiami zmian w prezentowanych materiałach. Dzięki temu ich ostateczna wersja będzie służyła wszystkim odbiorcom zarówno z Polski, Czech i Slowacji.

Dla nas ogromnym wyzwaniem była prezentacja robota KUKA z wykorzystaniem platformy TEAMS ponieważ nie było możliwości przewiezienia robota na seminaria w Żylinie i Ostawie.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy dzięki nauczaniu zdalnemu pozwoli zaprezentować się
na miarę XXI wieku.

Podczas seminarium w kwietniu 2022r. w Opolu robota zaprezentowaliśmy podczas
3 warsztatów prowadzonych dla grupy polskiej dwa razy ze względu na liczbę uczestników oraz po czesku dla grupy nauczycieli czeskich i słowackich.

Podczas kolejnych seminariów odbywały się po dwa warsztaty- jeden dla grupy polskiej i drugi dla grupy czesko-słowackiej.

Pierwsza wersja materiałów składała się z części teoretycznej, przygotowanej dla nauczycieli o niewielkiej wiedzy dotyczącej w/w tematyki oraz z części praktycznej związanej z przykładowymi czynnościami wykonywanymi przez robota takimi jak przenoszenie klocków, rysowanie pisakiem.

Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że uczestnicy prezentują różny poziom zaawansowania, dlatego też materiały zostały podzielone na te dla poczatkujących i na te dla zaawansowanych aby każdy mógł skorzystać z interesującej go części.

Część praktyczna od początku spełniała oczekiwania uczestników i w tym zakresie dokonywane były tylko zmiany kosmetyczne.

Aby zwiększyć aktywność uczestników zaproponowaliśmy im  interaktywne zadania
z wykorzystaniem Mentimeter a na zakończenie brali udział w przygotowanym quizie na Kahoot.

Okazało się, że polscy i słowaccy nauczyciele bardzo dobrze znają te narzędzia natomiast czescy nauczyciele nie znali ich. Wszystkim bardzo spodobały się takie aktywności i ich wykorzystanie podczas szkolenia okazało się strzałem w dziesiątkę.

Prezentacja wypracowanych materiałów podczas każdego seminarium pozwalała zatem na uzyskanie bezpośredniej informacji od uczestników. Ich reakcje na poszczególne ćwiczenia były odpowiedzią, czy warto je wykorzystać, czy zmienić, czy raczej z nich zrezygnować.

Dzięki temu pod koniec realizacji projektu po wszystkich 5 seminariach mamy przygotowane ostateczne wersje materiałów, które zostaną zamieszczone  po przetłumaczeniu na odpowiednie języki na stronie projektu i na naszej podstronie.

W taki sam sposób przygotowywane były materiały dotyczące Arduino i Lego Mindstorms.

Trener z Czech p. Boris Sraut oraz trener ze Słowacji p. Robert Brišák również wsłuchiwali się w sugestie uczestników poszczególnych seminariów i dokonywali korekty aby przygotowane materiały w jak najlepszy sposób służyły nauczycielom i przedsiębiorcom w ich pracy
z uczniami.

Warsztaty z robota KUKA na żywo i hybrydowo, trener p. Wojciech Błaszczyk,  p. Mieczysław Biel (poprzez TEAMS)