Projekty zakończone RCRE

OPOLSKA E-SZKOLA szkołą ku przyszłości

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.

Edukacja ku Przyszłości

Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia-Norwegia

Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia-Islandia

Dwujęzyczna Opolszczyzna Projekt 9.1.4

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka

Projekt Erasmus + KA201

SHARETRAIN projekt Erasmus + KA201

Odkrywcy Sekretów Nauki Projekt 9.1.1

Sekrety nauki Projekt 9.1.2

Program Niwki

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

OPOLSKA E-SZKOLA szkołą ku przyszłości

Projekt Edukacja włączjąca

Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej

Projekt Edukacja włączjąca

Op@lskie dla Liceum – zdalne nauczanie zbliża!

Projekt Edukacja włączjąca

Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO

Projekt EOG 0007

Projekt EOG 0006

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1

Opolskie dla Podstawówek – projekt UMWO

Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Edukacja ku Przyszłości