Opolskie dla Liceów – zdalne nauczanie zbliża

RPOP.09.01.01-16-0001/20
“Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” realizowany przez Departament Edukacji i Rynku Pracy przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach przeciwdziałania COVID-19

Kontakt w sprawie projektu:

  • Ireneusz Podolak – ipodolak@rzpwe.opolskie.pl – tel. +48 77 404 75 83  – kierownik projektu

Instrukcje dla Nauczyciela – https://dziennik.eszkola.opolskie.pl (po prawej stronie)

Deklaracja udziału dla nauczycieli – należy wypełnić obie deklaracje udziału nauczyciela w projekcie.

Spotkanie informacyjne:

  • 2020-09-03 godzina 12:00
    • lokalizacja: RZPWE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.7 parter
    • prezentacja – do pobrania PDF

Instrukcje i dokumentacje:

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

Gwarancja

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji przekazał szkołom sprzęt, ale nie świadczy usług wynikających z udzielonych przez producenta i wykonawcę gwarancji.

Zasady świadczenia gwarancji Lenovo: https://download.lenovo.com/lenovo/lsw/lenovo_pc_devices_services_agreement_oct19_emea_po.pdf

Zgłoszeń serwisowych należy dokonywać telefonicznie lub poprzez dostępny na poniższej stronie formularz https://www.lenovo.com/pl/pl/contact/:

Status gwarancyjny urządzenia możecie Państwo sprawdzić na stronie: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/warrantylookup#/.

Cała procedura zgłoszenia jest realizowana poprzez rozmowę telefoniczną/korespondencję mailową. W trakcie rozmowy należy podać dane dotyczące urządzenia (model, nr seryjny), szczegóły dotyczące awarii, ewentualne zdjęcia. Urządzenie jest odbierane od klienta przez kuriera i zwrotnie dostarczone do klienta na koszt Lenovo.


Informacje dla uczestników szkoleń.

Nie wiem jak mam zalogować się do konta.

Z celu odzyskania dostępu do konta należy wykonać procedurę zgodnie z instrukcją (https://dziennik.eszkola.opolskie.pl/instrukcja).
W procesie odzyskiwania dostępu najlepiej posłużyć się adresem email podanym w zgłoszeniu, bądź adresem email prywatnym lub szkolnym.
Tylko podając właściwy adres email (powinien to być adres prywatny, nie szkolny), system wyśle wiadomość z linkiem do zmiany hasła.
Po odbiorze wiadomości (może trafić do folderu SPAM), korzystając z linka w mailu, można ustanowić nowe hasło do konta.
Nazwa konta (adres email konta) zostanie do Państwa przesłany w wiadomości z linkiem zmiany hasła.

Jestem po szkoleniu, w jaki sposób mam pobrać oprogramowanie ?

Uczestnicy szkolenia otrzymują w ramach szkolenia indywidualne imienne konto w systemie Opolskiej eSzkoły.
W ramach konta możliwe jest pobranie oprogramowania powiązanego z kontem.
Instrukcja dostępu do konta oraz pobierania i instalacji oprogramowania została opisana na stronie pod adresem https://kb.rzpwe.opolskie.pl/office.
Hasło do konta w systemie Opolskiej eSzkoły wygasa po 60 dniach od zmiany i po tym czasie należy dokonać zmiany hasła na nowe.