Opolskie dla Liceów – zdalne nauczanie zbliża

RPOP.09.01.01-16-0001/20
“Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” realizowany przez Departament Edukacji i Rynku Pracy przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach przeciwdziałania COVID-19

Kontakt w sprawie projektu:

  • Joanna Kisielewska – j.kisielewska@opolskie.pl – – kierownik projektu
  • Monika Jurek – m.jurek@opolskie.pl – tel. 77 44 67 839 – dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO

Instrukcje dla Nauczyciela – https://dziennik.eszkola.opolskie.pl (po prawej stronie)

Deklaracja udziału w projekcie

 

Spotkanie informacyjne:

  • 2020-09-03 godzina 12:00
    • lokalizacja: RZPWE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.7 parter
    • prezentacja – do pobrania PDF

Instrukcje i dokumentacje:

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV