Konferencje

Edukacja wobec zagrożeń zdrowia i środowiska

Praktyka realizacji zagadnień podstaw programowych biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza nauczycieli biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa

na konferencję metodyczną z warsztatami

Konferencja: Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję realizowaną w ramach Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Tematem przewodnim konferencji jest „Doradztwo zawodowe- perspektywy i praktyczne rozwiązania”.

Będziemy gościć wyjątkowych prelegentów, w tym dr Dariusza

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauki programowania

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w organizowanej przez RZPWE konferencji dotyczącej nauki programowania. Konferencja jest organizowana w ramach Grantów OKO i jest BEZPŁATNA.

UWAGA. Udział w konferencji tylko dla nauczycieli szkół podstawowych.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych

Nowe strategie kształcenia dzieci młodszych z elementami programowania

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza

nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego

na konferencję metodyczną z warsztatami

w dniu 2 października 2017r.

w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu

Program spotkania

02. 10. 2017 Miejsce: 

Konferencja: „Dwujęzyczne Dzieci”

Zapraszamy na konferencję „Dwujęzyczne Dzieci”

Karta zgłoszenia

Program Konferencji szkoleniowej „Dwujęzyczne Dzieci”

21-22 września 2017 r.

Wychowanie do dwujęzyczności,
realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci (język angielski)

21 września 2017

13.00 – 13.30 –  Rejestracja, zakwaterowanie

13.30 – 14.30 …

Konferencja: Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
pod patronatem honorowym:
Wojewódzkiego Koordynatora Szkoły Promującej …