Konferencje

Nowe strategie kształcenia dzieci młodszych z elementami programowania

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza

nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia specjalnego

na konferencję metodyczną z warsztatami

w dniu 2 października 2017r.

w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu

Program spotkania

02. 10. 2017 Miejsce: 

Konferencja: „Dwujęzyczne Dzieci”

Zapraszamy na konferencję „Dwujęzyczne Dzieci”

Karta zgłoszenia

Program Konferencji szkoleniowej „Dwujęzyczne Dzieci”

21-22 września 2017 r.

Wychowanie do dwujęzyczności,
realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności – Dwujęzyczne Dzieci (język angielski)

21 września 2017

13.00 – 13.30 –  Rejestracja, zakwaterowanie

13.30 – 14.30 …

Konferencja: Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
pod patronatem honorowym:
Wojewódzkiego Koordynatora Szkoły Promującej …

Konferencja „Jak motywować niezmotywowanych”

Uwaga:

Konferencja „Jak motywować niezmotywowanych” planowana  na dzień 10.04.2017r. w Kędzierzynie- Koźlu została odwołana z powodu choroby prowadzącego. Za utrudnienia przepraszamy…

Konferencja: Inspiracje i kreacje edukacyjne

Konferencja metodyczna z warsztatami dla nauczycieli

Cel: promowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, inspirowanie do wychodzenia poza schematy oraz do zmiany myślenia o edukacji i uczeniu się w świecie, w którym wszystko się zmienia; zachęcanie do dyskusji nad jakością współczesnej edukacji.

Edycja

Konferencja pt. „Edukacja filmowa w szkole” – lista uczestników

Lista osób – uczestników konferencji

Imię Nazwisko
Bożena Gaś
Dariusz Niedrygoś
Małgorzata Zaras
Iwona Grabowska
Alina Obstoj
Małgorzata Górka
Gabriela Bartków
Artur Derlik
Magdalena Swobodzian
Robert Malkusz
Magdalena Nogaj
Małgorzata Matczak
Agnieszka Skrzydelska
Aneta Mościcka
Agata Świerc
Aleksandra Zimoń- Wielocha