Świadomość autyzmu=społeczeństwo włączające

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konferencji, która stanowi jedno z wydarzeń Brzeskiego Tygodnia Świadomości Autyzmu.
Konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym: online na MS TEAMS oraz w Zamku. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Wysłuchamy 7 prelekcji, traktujących o praktycznych aspektach współpracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zapoznamy się się z zasobami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu /filia w Brzegu/ o tematyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacji włączającej.

Link do karty zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/3441 

Spotkajmy się 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00

Program:

10:00 – Otwarcie konferencji, powitanie prelegentów i gości

10:05 – 10:30 dr Paweł F. Nowak, Dobrostan nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (RZPWE w Opolu)

10:30 – 11:00 Dominik Sikorski, Autyzm dziecka z perspektywy rodzica

11:00 – 11:30 Elżbieta Ochmańska – Jurkowska, Model wsparcia ucznia w rozwoju na przykładzie Gminy Brzeg- rozwiązania organizacyjne i finansowe (Biuro Oświaty Urząd Miasta w Brzegu)

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 12:20 Marcin Kopytko, Metodyka pracy z uczniem autystycznym (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu)

12:20 – 12:50 Andrzej Migacz, Dziecko autystyczne w placówce oświatowej – regulacje prawne a rzeczywistość (RZPWE w Opolu)

12:50 – 13:10 Grażyna Dębicka, Czym może nas zaskoczyć uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? (Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej)

13:10 – 13:40 Iwona Oszmiago, Świadomość autyzmu drogą do społeczeństwa włączającego (RZPWE w Opolu)

13:40 – 14:00 Dyskusja

14:00 Zakończenie konferencji

 

Ewa Kustra, Anna Potocka, Zasoby o tematyce pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacji włączającej. (RZPWE – Filia PBW w Brzegu) – wydarzenie towarzyszące