Konferencja – Jak skutecznie pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć indywidualnych i grupowych?

  1. 03. 2023r. odbyła się konferencja online na platformie Microsoft – Teams. „Jak skutecznie pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć indywidualnych i grupowych?

Organizatorem spotkania był Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu i wydawnictwo „Harmonia”.

Zebranych przywitał Sławomir Kossakowski-  doradca metodyczny kształcenia specjalnego. Witając uczestników doradca metodyczny skierował słowa podziękowania do nauczycieli ze szkół i ośrodków specjalnych za tak liczny udział w szkoleniu. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem- 96 uczestników.

Konferencja podzielona została na dwie zasadnicze części: informacyjną   o nowościach wydawnictwa   „Harmonia” oraz część szkoleniową -jak skutecznie pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Część szkoleniową poprowadziła   Monika Pouch  – oligofrenopedagog, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku, pedagog specjalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku. Prowadząca Monika  Pouch przedstawiła  czynniki utrudniające proces nauczania, które leżą po stronie ucznia, nauczyciela, rodzica oraz  proste i skuteczne sposoby pracy z uczniem podczas zajęć indywidualnych i grupowych. W ramach przykładów dobrej praktyki  podzieliła się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami.  W pracy pedagoga specjalnego  charakterystyczne jest to, że nauczyciel oligofrenopedagog ma na co dzień do czynienia z sytuacjami  nieprzewidywalnymi, wymagającymi od niego podejmowania decyzji i działań bazujących na wiedzy osobistej.

Konferencję przygotowali pracownicy RZPWE w Opolu: Wojciech Błaszczyk- nauczyciel konsultant (Pracownia Wspomagania Szkół) oraz Sławomir Kossakowski – doradca metodyczny kształcenia specjalnego (Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego).