Newsletter OCE październik-2 2023

Aktualne wydarzenia

Opolskiego Centrum Edukacji


Konferencja, stacjonarnie

X Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

20.10.2023 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14


Warsztaty – Program Niwki 2023, stacjonarnie

Schnäppchenjäger im und für Deutschunterricht czyli (prawie) wszystko wokół tematu ZAKUPY na lekcjach języka niemieckiego

21.10.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Warsztaty – Program Niwki 2023, online

Wspieranie umiejętności pisania i mówienia na lekcjach języka niemieckiego przy pomocy sztucznej inteligencji

23.10.2023 r. godz. 17:30 Zoom


Warsztaty w ramach sieci, stacjonarnie

Akademia Młodego Dyrektora – arkusze kontroli w nadzorze pedagogicznym

25.10.2023 r. godz. 10:00, RCRE Opole, ul. Głogowska 27


Warsztaty – Program Niwki 2023, online

Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej: jak dobrze napisać/zmodyfikować program nauczania? cz. 2

26.10.2023 r. godz. 17:30 Zoom


Warsztaty, stacjonarnie

Awans zawodowy nauczycieli rozpoczynających przygotowanie do zawodu

27.10.2023 r., godz.14:30, RCRE Opole, ul. Głogowska 27


Warsztaty – Program Niwki 2023, stacjonarnie

Niemiecki bez podręcznika… i bez zeszytu? – Z kreatywnością za pan brat – odkryj i rozwiń swój prawdziwy potencjał

28.10.2023 r. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Październik/listopad 2023 r. – czerwiec/lipiec 2024 r. (9 miesięcy) RCRE Opole, ul. Głogowska 27


Warsztaty, stacjonarnie

Bożonarodzeniowe zrób to sam

8.11 2023 r. godz. 15:30 RCRE Opole ul. Głogowska 27


Warsztaty, stacjonarnie

Europejskie szkoły demokracji i partycypacji

8.11 2023 r. godz. 15:30 i 9.11 2023 r. godz. 9:00 Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17


Warsztaty, stacjonarnie

Dziecko, uczeń, człowiek, obywatel – dialog o prawach

9.11 2023 r. godz. 15:30 RCRE Opole ul. Głogowska 27


Warsztaty – Program Niwki 2023, online

Informacja zwrotna. Kilka praktycznych porad jak udzielać uczniom kreatywnej i rozwojowej informacji zwrotnej

9.11.2023 r. godz. 17:30 Zoom


Kurs kwalifikacyjny, online

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

13.11.2023 – 08.06.2024, Platforma Moodle


Warsztaty, stacjonarnie i online

Współpraca, Inspiracja, Rozwój – sieć nauczycieli historii i WOS

23.11.2023 r. godz. 16:00  RCRE Opole ul. Głogowska 27 oraz MS Teams


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY