Po warsztatach “Mediacje i negocjacje na przykładzie gry społecznościowej MORE”

W dniu 19 października w Opolskim Centrum Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli województwa opolskiego w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji i negocjacji, rozwiązywania problemów/konfliktów oraz współpracy. Warsztaty przeprowadzone zostały w oparciu o fabułę gry społecznościowej MORE (Mediation on Responsibilities and Exploitation), stworzonej w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ realizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium”, którą  reprezentowała pani Katarzyna Strzelecka – ekspert i trener w zakresie alternatywnych rozwiązań edukacyjnych.

Ideą gry było zmierzenie się z problemem masowej imigracji w wyimaginowanym kraju Enotria, a jednocześnie nauka i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w pozornie autentycznej symulacji spotkania państw zaangażowanych w konflikt. W czasie rozgrywki gracze przyjmowali role przywódców państw, negocjatorów UN, przedstawicieli NGO oraz mediów i tym samym mieli możliwość przećwiczenia swoich umiejętności negocjacji, planowania strategicznego, krytycznej refleksji i rozumienia złożonych systemów. Gra pomaga także rozwijać komunikację interpersonalną i empatię graczy. Podstawową grupą docelową jest młodzież i młodzi dorośli, dla których wzięcie udziału w tego typu grze jest często doświadczeniem formatywnym, które pozwala im rozwijać swoje kompetencje społeczne i wrażliwość na ważne i skomplikowane problemy świata.
Odgrywanie ról zachęca graczy do rozważań na temat konfliktów, kryzysów, pokoju i mediacji. Celem jest, aby poprzez swoje role mogli zrozumieć złożoność różnych konfliktów oraz powody, dla których rozwiązywanie konfliktów i kryzysów zarówno między państwami, jak i wewnątrz nich pociąga za sobą wiele rodzajów wyzwań.
Rozgrywka dostarczyła nauczycielom wiele emocji oraz okazji do negocjowania, mediowania czy poszukiwania wspólnych rozwiązań. Wielu z nich wskazało na dużą potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych wśród młodzieży, szczególnie  w obecnym czasie. Dyskusje towarzyszyły uczestnikom szkolenia nawet w czasie przerwy na kawę 🙂

Kolejne warsztaty związane z tematyką mediacji w szkole odbędą się w grudniu. Szczegóły już wkrótce 🙂

Anna Patelska-Górna – nauczyciel konsultant OCE