Wizyta studyjna delegacji z Litwy w RZPWE

W dniach 10-11.10.2018r. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji gościł w ramach wizyty studyjnej delegację z Litwy. W jej składzie był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji  Narodowej Litwy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz nauczyciele.

Celem wizyty było poznanie modeli współpracy pomiędzy organami prowadzącymi  a placówkami oświatowymi.

Wizyta rozpoczęła się od przedstawienia Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Dyrektor placówki p. Lesław Tomczak opowiedział uczestnikom o podstawach działania instytucji, jej zadaniach statutowych oraz sposobach wspierania szkół i nauczycieli.

W pierwszym dniu uczestnicy odwiedzili  również Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dytmarowie prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie. Każdy mógł przyjrzeć się jak wyglądają lekcje z kodowania, biologii oraz chemii.

Drugi dzień wizyty uczestnicy spędzili w Brzegu. Pierwszym punktem programu była wizyta w Ratuszu. Gości przywitał burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Witkowskim. Burmistrz w swoim przemówieniu nie krył radości z wizyty Litwinów, ponieważ, jak podkreślał, Polskę i Litwę zawsze łączyła braterska więź. Burmistrz wspomniał również o swoim niedawnym spotkaniu
z Premierem Litwy, Sauliusem Skvernelisem podczas jednej z międzynarodowych konferencji, a także o tym, że w latach 1998-2001 w Brzegu pierwszym trenerem zespołu ekstraklasy koszykówki kobiet Odra Brzeg był Litwin, Algirdas Paulauskas, późniejszy szkoleniowiec kobiecej Reprezentacji Litwy w koszykówce.

Następnie p. Tomasz Witkowski przedstawił jak wygląda współpraca pomiędzy organem prowadzącym a brzeskimi szkołami.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu. Po prezentacji szkoły goście uczestniczyli w zajęciach dotyczących kodowania, w niezwykłej lekcji języka polskiego z elementami malarstwa.

W sali gimnastycznej uczniowie przygotowali dla gości występy artystyczne, które spotkamy się z entuzjastycznym przyjęciem. Były i śpiewy i tańce, pantomima oraz gra na gitarze.

Wizyta spełniła oczekiwania uczestników. Atmosfera spotkania sprzyjała wymianie doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami szkolnictwa polskiego i litewskiego. Goście podkreślali, że system oświaty na Litwie w wielu elementach jest podobny do polskiego, a  szczególnie zainteresowani byli nowoczesnymi metodami pracy z uczniami, w tym uczniów ze SPE.