Otwarcie Miejsca Edukacji Bezpośredniej (MEB) Prawa Dziecka w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przy ulicy Dubois, 4 września 2018 r. otwarto  nowe Miejsce Edukacji Bezpośredniej – Prawa Dziecka. Otwarcia dokonali: wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Zbigniew Kubalańca, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  Lesław Tomczak oraz wicedyrektor ds. edukacji  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Hanna Franczak.

Nowy MEB z Prawami dziecka, to olbrzymia , kolorowa ściana zawierająca plansze prezentujące w graficzny i przystępny sposób prawa dziecka i system tablic, pozwalający na uczenie dzieci w aktywny sposób, poza szkołą. Proces nauczania i uczenia się, z użyciem metod skłaniających do twórczego myślenia, poszukiwania rozwiązań, zgadywanek, zabaw ruchowych i pracy opartej na działaniu, burzy mózgów i pracy zespołowej daje radość z uczenia się i przynosi najlepsze efekty.  Uczniowie będą się uczyć o przysługujących im prawach dziecka, a także dowiedzą się, gdzie się zgłosić, gdy te prawa nie są przestrzegane. Aktywizujące metody nauczania w sprzyjającym otoczeniu jakim jest Czarodziejski Ogród w RCRE przy ul. Dubois, ułatwią dzieciom przyswojenie wiedzy na trudny temat. Tutaj będziemy  budzić świadomość obywatelską u dzieci już od najmłodszych lat. Pomysł na takie miejsce wziął się z potrzeby uczulenia rodziców, opiekunów, rodziców, a nawet i polityków na to, żeby o prawach dzieci pamiętać.

To już kolejne MEB w tej placówce, czyli takie miejsce, w których młody człowiek może zobaczyć, dotknąć tego, o czym się uczy, miejsce gdzie realizowane będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, starszych przedszkolaków, a nawet osób dorosłych.

O otwarciu Miejsca Edukacji Bezpośredniej (MEB) Prawa Dziecka w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu informują również:

http://www.opolskie.pl/2018/10/nowe-miejsce-na-edukacyjnej-mapie/

http://doxa.fm/aktualnosci/region/dzieci-powinny-lepiej-znac-swoje-prawa/

HF