Konkurs o niepodległości

W związku z ogłoszeniem 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym a jednocześnie dniem wolnym od pracy odwołuje się zaplanowaną na dzień 12.11.2018 r. konferencję podsumowującą konkurs na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie.

Jednocześnie informujemy, że ww. konferencja odbędzie się dnia 13.11.2018 r. o godz. 10:00 w sali 1.7 w głównej siedzibie RZPWE przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.