Z kraju

Konkurs “Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3452/2017 z dnia 13 marca 2017r. ogłosił konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego: ”Najpiękniejszy przyszkolny ogród”.

Celem konkursu „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” jest propagowanie idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieranie

Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie dla nauczycieli.
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą …