Z kraju

Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie dla nauczycieli.
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą …