Program profilaktyczny Unplugged

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
w Województwie Opolskim

W załączeniu przesyłam propozycję Fundacji Pozytywnej Profilaktyki odnośnie udziału nauczycieli w bezpłatnych szkoleniu dotyczącym rekomendowanego programu profilaktycznego Unplugged.

Z poważaniem

Jacek Ruszczewski
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego
d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. 77 4445 509, 504 195 687
e-mail j.ruszczewski@opolskie.pl

 

Szanowni Państwo

Wojewódzcy Eksperci ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje w latach 2022-2024 szkolenia dla nauczycieli dotyczące wdrożenia w placówkach oświatowych programu profilaktycznego Unplugged, znajdującego się na liście programów rekomendowanych.

W imieniu Fundacji Pozytywnej Profilaktyki zwracam się do Państwa – Wojewódzkich Ekspertów ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z serdeczną prośbą o przekazanie informacji o szkoleniach do gmin z terenu województwa, w którym Państwo pracują oraz, jeśli jest to możliwe, o zamieszczenie informacji o szkoleniach na Państwa stronie internetowej.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/

oraz w załączonym zaproszeniu.

Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania dotyczące projektu, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Z góry dziękuję za pomoc w przekazaniu powyższego zaproszenia do zainteresowanych samorządów i szkół.

Pozostaję z szacunkiem

Sławomir Pietrzak
Prezes Zarządu

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.