Matury próbne i konkursy WEEIA PŁ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Politechnika Łódzka przygotowała kolejne rozdanie bezpłatnych matur próbnych z matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki. Każdy maturzysta może przystąpić do rozwiazywania testów online na platformie www.infimat.p.lodz.pl. Prosimy o rozpropagowanie tej formy wśród maturzystów.

Testy te będą dostępne na platformie przez tydzień od 12.12.2022 aż do niedzieli 18.12.2022r.  a czas rozwiązywania jest czasem zgodnym z przewidzianym na rozwiazywanie matur.

Arkusze te będą również dostępne na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej www.weeia.p.lodz.pl w zakładce konkursy i matury.

Jednakże są one tam zahasłowane, a hasło udostępniamy nauczycielom i tym razem brzmi “Ziemia“. Przypominamy, ze wcześniejsze hasła to: rozdanie październikowe 2022 – Wenus, marcowe 2022 – godzina, grudniowe 2021 – minuta, październikowe 2021 – sekunda, marcowe 2021 – energia, grudniowe 2020 – moc, listopadowe 2020 – praca, rozdanie marcowe 2019 decymetr, październikowe 2019 – centymetr oraz z grudnia 2019  – kilometr.

Jesteśmy przekonani, ze  zwłaszcza w obliczu zbliżającej się nowej formy matury, przygotowany przez pracowników uczelni i nauczycieli wiodących liceów w Lodzi materiał pomoże w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

Przypominam również ze na platformie infimat.p.lodz.pl do końca miesiąca można zapisać się do konkursu z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkól podstawowych “First Step to Success“.Jest to konkurs kuratoryjny w których finaliści i laureaci mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej, a najbliższa sesja konkursowa już w tą środę.

Dla uczniów szkól ponadpodstawowych czekają sesje konkursowe z fizyki i matematyki – First Step to Nobel Prize oraz First Step to Fields Medal. Dla laureatów tych konkursów przewidziana jest ścieżka otrzymania indeksu Politechniki Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Czekamy także na prace konkursie informatycznym InfoSukces na obu poziomach edukacyjnych. Przesuwamy termin zgłaszania prac na 31.01.2023r

Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się na stronie www.weeia.p.lodz.pl zakładka konkursy i matury.

Jestem przekonana, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie przystąpienie do konkursów oraz matur daje duże wsparcie dla ugruntowania i poszerzenia wiedzy uczniów.

Z poważaniem,

dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni
Prodziekan ds. studenckich
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechniki Łódzkiej