Wykaz doradców metodycznych zatrudnionych w OCE od 01 stycznia 2024r.

Lp. nazwisko i imię nauczyciela doradcy metodycznego nr telefonu kontakt e-mail  przedmiot obszar
1.               Joanna Bałach-Frankiewicz 691884287 j.balach@oce.opolskie.pl geografia,

przyroda

Powiaty: opolski grodzki,

opolski ziemski, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski,
prudnicki

2.        Bartoszek Wiesław 798770638 w.bartoszek@oce.opolskie.pl technika/
informatyka
Województwo opolskie/powiaty: namysłowski,

brzeski, oleski, kluczborski

3.        Cichoń Sebastian 501401660 s.cichon@oce.opolskie.pl informatyka Powiaty:

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski

4.        Gabis Elżbieta 693429933 e.gabis@oce.opolskie.pl kształcenie zawodowe Powiaty:

opolski grodzki, brzeski, kluczborski,

nyski, oleski, prudnicki

5.        Gołdyn Irena 500517649 i.goldyn@oce.opolskie.pl wych. przedszkolne Powiaty:

głubczycki, prudnicki

6.        Hiller-Janik Anna 603845961 a.hiller@oce.opolskie.pl doradztwo zawodowe/
j. angielski
Powiaty:

oleski, strzelecki

7.        Hornatkiewicz Alina 693166808 a.hornatkiewicz@oce.opolskie.pl kształcenie zawodowe Powiaty:

opolski ziemski, głubczycki,  kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, strzelecki

8.        Kossakowski Sławomir 514260213 s.kossakowski@oce.opolskie.pl kształcenie specjalne Powiaty:

głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki

9.        Lalik Anna 602486798 a.lalik@oce.opolskie.pl wych. przedszkolne Powiaty:

nyski, krapkowicki

10.    Langfort Ewelina 695456413 e.langfort@oce.opolskie.pl informatyka Powiaty:

opolski grodzki, ziemski, prudnicki

11.    Ratuś Ryszard 609513176 r.ratus@oce.opolskie.pl informatyka Powiaty: głubczycki, krapkowicki, nyski
12.    Rokita Krystyna 504338947 k.rokita@oce.opolskie.pl wych. przedszkolne Powiaty:

opolski ziemski

13.    Ruzik Małgorzata 504106156 m.ruzik@oce.opolskie.pl edukacja wczesnoszkolna Powiaty:

kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, nyski, prudnicki