Konkursu „Złote Szkoły” NBP

Ogłosiliśmy kolejną edycję konkursu „Złote Szkoły”, czy jest szansa wzorem lat ubiegłych, by dzięki Państwu informacja trafiła do nauczycieli, którzy z wami współpracują, ewentualnie by zamieścić coś na waszych stronach? Poniżej informacja na temat inicjatywy.

Z góry dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.

 

Zapraszamy do udziału w IV edycji programu Złote Szkoły NBP.

Najważniejsze założenia IV edycji programu Złote Szkoły NBP

Program skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Temat IV edycji to: Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna

Zakres merytoryczny tematu:

Polski złoty

Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne – od projektu do monety i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Czym są pieniądze?

Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie

Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Wielcy Polscy Ekonomiści i inne przykłady serii kolekcjonerskich NBP. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. Zabezpieczenia i sposoby weryfikacji autentyczności banknotów i monet.

 

Główne zasady programu

W szkołach zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z min. 2 nauczycieli i od 5 do 10 uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) lub szkół ponadpodstawowych. Drużyny wymyślają, organizują i przeprowadzają trzy obligatoryjne zadania: lekcję z ekonomią, debatę szkolną oraz warsztat uczniowski. Opisy z przebiegu zadań drużyny muszą przesłać do NBP wyłącznie za pośrednictwem platformy: zloteszkoly.nbp.pl. Termin wysłania zgłoszeń do programu upływa 11 marca 2024 r. Drużyny ubiegają się o tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz  126 nagród pieniężnych za najlepiej wykonane zadania.

Nauczyciele biorący udział we wcześniejszych edycjach programu logują się na swoje konta. Natomiast nowi nauczyciele rejestrują się na platformie.

 

W IV edycji wprowadziliśmy dwie nowe zasady:

  • Uczestnikami programu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych (a nie tylko z klas 7-8 w przypadku szkół podstaowowych). Natomiast w Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w szkołach podstawowych mogą być wyłącznie nauczyciele i uczniowie klas 7 i 8.
  • Tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzyma każda szkoła, która zdobędzie min. 25 punktów za relacje z przebiegu trzech zadań edycji.

Spośród wszystkich szkół, które zdobędą tytuł „Złota Szkoła NBP” IV edycji, zostaną przyznane następujące nagrody za najlepiej wykonane zadania edycji:

  • 2 nagrody dla najlepszych Złotych Szkół NBP:
    Nagroda Specjalna – 15 000 zł – dla Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalną realizacją zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji.
    Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł – dla Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.
  • 24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8000 zł

III miejsce – 6000 zł

Wyróżnienie – 4000 zł

 

  • 100 nagród w wysokości 2000 zł za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji – po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Ogłoszenie laureatów IV edycji, 2023/2024 nastąpi do końca maja 2024 r.

  • Plakat IV edycji Złotych Szkół NBP

Pozdrawiam

Sławomir Kusz | Główny specjalista
Oddział Okręgowy w Opolu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. +48 22 187 7566 | kom. +48 603 450 566
slawomir.kusz@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Opolu
ul. Damrota 2b
45-064 Opole