Opolscy Zawodowcy 2022 – powiat kluczborski

OPOLSCY ZAWODOWCY 2022 – powiat kluczborski

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Kluczborku.
Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia EdukacjiOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.
Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w kluczborskim otrzymały:
 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 718.182,51 zł,
 Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 888.468,17 zł,
 Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 23.114,16 zł.
Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:
• 300 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 18 wyjazdowe. Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 305.220,00 zł,
• 220 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 572.000,00 zł,
• 261 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
• 32 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
• 203 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
• 178 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• 188 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe,
• 43 uczniów wyjechało na targi branżowe
• 23 uczniów obyło wizyty studyjne dla pracodawców,
• 28 uczniów wzięło udział w Akademia MLM
• 74 uczniów odbyło lekcje dodatkowe z pracodawcą,
• 155 uczniów odbyło dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
• 47 uczniów wzięło udział w giełdzie regionalnej.
Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:
• Szkolenia online – 202 nauczycieli,
• 40-godzinne staże zawodowe – 21 nauczycieli,
• Refundacja studiów podyplomowych – 2 nauczycieli.
Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
Najbliższe spotkanie 29.11.2022 w Strzelcach Opolskich.
Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.
Projekt edukacyjny RPO WO 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest finansowany z udziałem środków 🇪🇺 Unii Europejskiej

Opolscy Zawodowcy 2022 - powiat kluczborskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kluczborskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kluczborskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kluczborski