Opolscy Zawodowcy 2022 – powiat kędzierzyńsko – kozielski

PODSUMOWANIE – POWIAT KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI – OPOLSCY ZAWODOWCY 2022

Konferencja z cyklu “Biznes – Edukacja – Kooperacja” podsumowująca projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” odbyła się w Kędzierzynie – Koźlu.

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany jest przez Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dzięki funduszom szkoły kształcenia zawodowego w powiecie namysłowskim otrzymały:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – 817 979,83 zł,
 • Doposażenie kształcenia zdalnego (COVID-19) – 702 388,52 zł,
 • Doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – 19 261,80 zł.

Uczniowie uczestniczyli w stażach i dodatkowych zajęciach:

 • 361 uczniów odbyło staże zawodowe, w tym 53 Wypłacono stypendium stażowe w kwocie 357.281,40 zł,
 • 255 uczniów odbyło staże uczniowskie. Kwota wypłaconego stypendium to 663 000,00 zł,
 • 240 uczniów wzięło udział w zajęciach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Planowanie kariery zawodowej i konsultacje Indywidualne”,
 • 28 uczniów brało udział w warsztatach budujących e-Portfolio zawodowe w Studiu Nagrań,
 • 436 uczniów wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
 • 196 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • 265 uczniów odbyło specjalistyczne kursy zawodowe,
 • 83 uczniów wyjechało na targi branżowe
 • 14 uczniów obyło wizyty studyjne dla pracodawców,
 • 31 uczniów wzięło udział w Akademia MLM
 • 2 uczniów odbyło lekcje dodatkowe z pracodawcą,
 • 155 uczniów odbyło dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
 • 191 uczniów wzięło udział w giełdzie regionalnej.

Nauczyciele szkół kształcenia zawodowego korzystali z następującego wsparcia:

 • Szkolenia online – 222 nauczycieli,
 • 40-godzinne staże zawodowe – 8 nauczycieli,
 • Refundacja studiów podyplomowych – 3 nauczycieli.

Na konferencji miały miejsce prezentacje, podsumowania i relacje uczniów i pracodawców ze staży i praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Najbliższe spotkanie 25.11.2022 w Kluczborku.

Zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań.

Opolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielskiOpolscy Zawodowcy 2022 - powiat kędzierzyńsko - kozielski