Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół zawodowych woj. opolskiego
Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego RZPWE w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół zawodowych na szkolenie w ramach spotkań Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej w dniach 16-18.04.2018 r.
Miejsce szkolenia: OS Niwki 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.
Celem spotkania jest aktualizacja wiedzy z zakresu:

  • organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego w szkole zawodowej w dobie reformy szkolnictwa zawodowego od września 2018 r.;
  • prawa oświatowego w zakresie dostosowania organizacji pracy szkoły w obliczu transformacji oświaty;
  • pracy z uczniem trudnym w szkole zawodowej;
  • tworzenie strategii szkoły z wykorzystaniem doświadczeń płynących z biznesu;
  • zmian w obszarze finansów oświatowych oraz Karty Nauczyciela wprowadzone wraz z ustawą
    o finansowaniu zadań oświatowych;
  • RODO w szkole z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, udostępnianie danych osobowych.

Program:
16.04.2018 r. Seminarium z udziałem Pani Bożeny Mayer- Gawron, wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pt. ,, Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego od września 2018 r.- innowacyjne rozwiązania”

17.04.2018 r. Jak pracować z uczniem trudnym w szkole zawodowej? dr. B. Bułka;
Tworzenie strategii szkoły z wykorzystaniem doświadczeń płynących z biznesu- Krzysztof Pilch- właściciel własnej firmy, prezes zarządu oraz współwłaściciel firmy Stolgraf Plus , trener finansowy, manager;
Zadania i odpowiedzialność związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w szkołach z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych RODO – Tadeusz Konarski -trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych

18.04.2018 r. Zmiany w obszarze finansów oświatowych oraz Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych- Tadeusz Konarski;
Zagrożenia w cyberprzestrzeni- najnowsze informacje- Roland Zimek, RZPWE Opole

Dodatkowe informacje:
Podczas rejestracji proszę o podanie danych do faktury przelewowej, która zostanie wystawiona po zakończeniu Klubu lub wpłatę na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę dopisać : 103/Sieć/RCRE/18
Zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.
Koszt udziału w Forum wynosi 390 zł
Link do zgłoszenia na Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1312

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące KDSzZ proszę kierować do Elżbiety Jurkowskiej – kierownika PKZiKZ, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszamy