Kursy

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

W roku szkolnym 2016/17 wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu zapraszamy Państwa na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów

KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I-III

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania jezyka obcego (angielskiego/niemieckiego)

Do dnia 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, w ramach którego nauczyciele wychowania przedszkolnego, legitymujący się. znajomością języka obcego na poziomie min. B2, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem (zgodnie z załącznikiem nr

Kurs „Jak tworzyć szkołę promująca zdrowie?”

Zaproszenie na szkolenie

Wszystkie placówki, które chcą wdrażać koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie i  zostać członkiem wojewódzkiej – Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia.

Program SzPZ rozwijany był w Polsce w ramach …

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Szanowni Państwo,

Do połowy października przedłużamy rekrutację na:

KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Jest on adresowany do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach – posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Kurs nadaje kwalifikacje do …

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

Czas rekrutacji – do 20 września 2015. Kurs trwa dwa semestry. Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2016 roku. …