Konkurs ePortfolio

Opolskie Centrum Edukacji zaprasza absolwentów szkół, osoby pozostające bez pracy lub chcące zmienić pracę do udziału w I edycji konkursu ePortfolio, który odbywa się w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Celem głównym Konkursu jest upowszechnienie i promocja idei uczenia się przez całe życie.

Aby wziąć udział w Konkursie zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres kpo@oce.opolskie.pl do 15 kwietnia 2024 r.

Spośród zgłoszeń Organizator wyłoni Uczestników, którzy zakwalifikują do udziału w warsztatach z doradztwa zawodowego oraz przygotowujących do nagrania swojego ePortfolio (nowatorskiego CV).

ePortfolio Uczestników zostanie zaprezentowane jury podczas finału Konkursu.

Autorzy 3 najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu EPortfolio

Formularz Zgłoszeniowy EPortfolio