Newsletter RZPWE maj 2022

Aktualne wydarzenia

RCRE

Warsztaty online

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

18.05.2022 r. MS Teams


Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

„Willst du mit mir spielen?” – jak wykorzystać lekturę do nauki w klasach 1-4 szkoły podstawowej

24.05.2022 RODNiIP „WOM” Rybnik


Warsztaty online – Program Niwki 2022

Dlaczego warto myśleć głębiej? Praktycznie o myśleniu krytycznym w edukacji regionalnej.

25.05.2022 Zoom


RCRE/PBW

Warsztaty online

Brettspielbibliothek – was ist das?

24.05.2022 Zoom


PBW

Warsztaty stacjonarne

Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza

18.05.2022 r. PBW Opole


Wykład stacjonarny

Uniwersytet Wykładów Otwartych

25.05.2022 r. PBW Opole


PROJEKTY

„Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

  • Uroczyste otwarcie Placu Wodnego – Moc Żywiołu- WODA; ul. Dubois 36 w Opolu 18.05.2022
  • Festiwale ekologiczne dla uczniów i opiekunów/nauczycieli- Dni Wody w ramach kampanii ,,Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły  w obszarze ekologii”- prowadzony stacjonarne w  formie pokazowo-warsztatowej
  • II etap wojewódzkiego konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych – prowadzony w formie stacjonarnej podczas festiwali ekologicznych

Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

  • Warsztaty stacjonarne w PBW w Opolu

Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej


Nowości w ofercie

Zawody Opolskiej Ligi Robotów

11.06.2022 r., godz. 10:00


1.edycja wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Uważność-sztuka-życie codzienne”

Termin nadsyłania prac: 31.08.2022 r.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY