Cykl konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych,

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu konferencji poświęconych tematyce wynikającej z przeprowadzonej aktualnie diagnozy potrzeb w zakresie szkoleń dla kadry pedagogicznej  w roku szkolnym 2021/2022, dokonanej w związku z dodatkowym podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – priorytet 7 – w brzmieniu: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Konferencje odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku 2021 r. w formie online. Udział bezpłatny.

Pierwsza z cyklu konferencja odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. (piątek) w aplikacji MS Teams –  Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Harmonogram konferencji 

Lp. Temat Termin (godzina) Odbiorcy Osoba odpowiedzialna/Pracownia
1. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 20.08.2021 Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli Renata Laskowska/

PZiWPP

2. Kreowanie wspierającego środowiska szkolnego jako odpowiedź na czas izolacji w pandemii 13.09.2021 Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, zainteresowani rodzice Anna Patelska-Górna / PDKOiTI
3. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

O emocjach w nauczaniu języków

 

23.09.2021 Nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli Anna Patelska-Górna / PDKOiTI
4. Co myślę, co czuję, czego potrzebuję? Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami. Wrzesień/
październik
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli

 

Renata Laskowska/

PZiWPP

 

5. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Wrzesień/
październik
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli

 

Renata Laskowska/

PZiWPP

 

6. Perspektywa doradztwa zawodowego w czasie i po pandemii COVID-19. wrzesień Nauczyciele wszystkich typów szkół Marta Polanowska

PKZiDZ

7. Hybrydowo i efektywnie  na przedmiotach zawodowych wrzesień/październik Nauczyciele kształcenia zawodowego Marta Polanowska

PKZiDZ

8. Jak dobrze  rozpocząć rok szkolny ? 20.09.2021 Nauczyciele wszystkich typów szkół

 

 

Renata Najwer PWSz

9. Szkoła w projektach międzynarodowych wsparciem edukacji. 27.09.2021 Nauczyciele wszystkich typów szkół

 

 

Renata Najwer PWSz

 

Przygotowaliśmy również wsparcie dla Państwa w postaci gotowych zestawień bibliograficznych dotyczących realizacji tematyki, którą wskazano w diagnozie.  Zapraszamy do naszej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej po książki i  czasopisma.

https://rcre.opolskie.pl/2021/06/23/wsparcie-wychowawcze-i-psychoprofilaktyczne-srodowiska-szkolnego-w-sytuacji-kryzysowej-wywolanej-pandemia/

Zaproponowane zagadnienia zostaną także uwzględnione przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – RCRE i PBW, w Ofercie szkoleniowej RZPWE na rok szkolny 2021/22. Wszystkie placówki oświatowe w naszym regionie otrzymają w sierpniu 2021 r. plakat z aktualną ofertą szkoleniową na rok szkolny 2021/2022 (stan na lipiec 2021r.). Plakat z Ofertą szkoleniową jest także zamieszczony na naszej stronie internetowej https://rzpwe.opolskie.pl/pdf/RZPWE_plakat_2021.pdf

Oferta ta będzie na bieżąco  aktualizowana (poszerzana) zgodnie z potrzebami środowiska nauczycielskiego w naszym regionie.

 Serdecznie zapraszamy,

Zespół RCRE