Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Pochylając się nad realizacją działań związanych z dodatkowym podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – priorytet 7 – w brzmieniu: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią, przedstawiamy linki do gotowych zestawień bibliograficznych dotyczących realizacji tej tematyki, w tym także szeroko rozumianego wątku: dbałość o kondycję biopsychospołeczną dzieci i młodzieży. Zestawienia zostały opracowane przez RZPWE – Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i opublikowane są na stronie internetowej PBW w zakładce Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z tych podpowiedzi.

Integracja sensoryczna

https://pedagogiczna.pl/integracja-sensoryczna/

Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów…

https://pedagogiczna.pl/indywidualizacja-procesu-ksztalcenia-uczniow-jako-wyzwanie-edukacyjne-xxi-wieku/

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

https://pedagogiczna.pl/techniki-uczenia-sie-i-metody-motywujace-do-nauki/

Uważność w edukacji i wychowaniu

https://pedagogiczna.pl/uwaznosc-w-edukacji-i-wychowaniu-zestawienie-bibliograficzne-w-wyborze/

Zdrowie psychospołeczne dzieci i młodzieży

https://pedagogiczna.pl/zdrowie-psychospoleczne-dzieci-i-mlodziezy-zestawienie-bibliograficzne-w-wyborze/

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

https://pedagogiczna.pl/identyfikacja-ucznia-w-sytuacji-kryzysowej/

Interwencja kryzysowa

https://pedagogiczna.pl/interwencja-kryzysowa/

Wypalenie zawodowe nauczycieli

https://pedagogiczna.pl/wypalenie-zawodowe-nauczycieli-bibliografia-w-wyborze-za-lata-2010-2021/