Oferta szkoleń dla szkół uczestniczących w projekcie „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”

Szanowni Państwo.

Zgodnie z umową i propozycją Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły, przesyłamy do Państwa Ofertę szkoleń dla szkół uczestniczących w projekcie „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”.

Projekt w ramach, którego nauczyciele w szkołach podstawowych otrzymali laptopy zawierał w swoich zapisach warunek udziału nauczycieli w szkoleniach.

Propozycja RZPWE dla nauczycieli obejmuje 4 pakiety szkoleń do wyboru. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma darmowy dostęp do pakietu Office 365 pro+.

Na wybrane szkolenia nauczycieli zgłasza Dyrektor szkoły, podając Moduł wybranego szkolenia i liczbę nauczycieli. Cena szkolenia wynosi 72 zł od osoby.

Oferta zamieszczona jest na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu https://rcre.opolskie.pl/2021/04/06/oferta-szkolen-dla-szkol-9-1-1-opolskie-dla-podstawowek/

Na szkolenie można zgłaszać się poprzez stronę RCRE https://rcre.opolskie.pl/Opolskie_dla_Podstawowek_zgloszenie_szkoly

Więcej informacji:

Jak zarejestrować chęć udziału w szkoleniu??

Jak zarejestrować nauczyciela?

Jaki jest koszt szkolenia? 

Co otrzymujemy oprócz szkolenia??

Jakie są przewidywane godziny szkolenia?

Nie wiem jak mam zalogować się do konta.

Jestem po szkoleniu, w jaki sposób mam pobrać oprogramowanie?

… inne pytania i odpowiedzi na stronie:

https://rcre.opolskie.pl/2021/04/06/oferta-szkolen-dla-szkol-9-1-1-opolskie-dla-podstawowek/