Oferta szkoleń dla szkół 9.1.1 Opolskie dla Podstawówek

Uwaga… Szkoły Podstawowe – w odpowiedzi na wiele zapytań dotyczących szkoleń i dostępu do programów pakietu Office 365 zamieszczamy nową informację dotyczącą oferty pakietów szkoleń Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji dla nauczycieli szkół podstawowych jako uzupełnienie już przekazanych komputerów w ramach projektu edukacyjnego „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”.

Prosimy o zapoznanie się z tą informacją i wybranie jednego z pakietów dla nauczycieli swojej szkoły.

Oferta w formie PDF (pdf) – Oferta Szkolen 9.1.1 SP Opolskie Dla Podstawowek RZPWE 08 04 2021

Oferta w formie Word (docx) – Oferta Szkolen 9.1.1 SP Opolskie Dla Podstawowek RZPWE 08 04 2021

Formularz zgłoszenia Szkoły dostępny pod adresem: https://rcre.opolskie.pl/Opolskie_dla_Podstawowek_zgloszenie_szkoly

 

Pytania i odpowiedzi

Jak zarejestrować chęć udziału w szkoleniu??

Szkołę rejestrujemy za pomocą formularza umieszczonego pod tym linkiem. Po przejściu procedury rejestracji powinni państwo otrzymać e-mail z informacja kto wypełnił formularz jaka szkoła chce wziąć udział w szkoleniu ile osób zostało zgłoszone oraz e-mail do osoby z którą można się kontaktować

Jak zarejestrować nauczyciela?

  1. Po wykonaniu rejestracji dane szkoły  zostaną wprowadzone do Systemu Obsługi Kursów.
  2. Zostanie wygenerowany link pod którym można rejestrować osoby i przesłany na e-mail podany podczas rejestracji szkoły.
  3. W karcie zgłoszenia nauczyciel podaje swój adres email, wymyślone hasło dostępu w Systemie Obsługi Kursów, wskazuje z listy placówkę z której się rejestruje, podaje do faktury. Płatność za szkolenie może dokonać szkoła bądź nauczyciel – prosimy o wskazanie tego w odpowiednim polu karty rejestracyjnej.
  4. Nauczyciele zostaną poinformowani o terminie i sposobie dostępu do szkolenia.

Jaki jest koszt szkolenia? 

Koszt 9-godzinnego szkolenia wynosi 72 zł

Czy można zgłosić nauczycieli na więcej niż dwa moduły?

Można zgłosić nauczycieli do udziału w większej liczbie pakietów – za każdy zostanie naliczone 72 zł.

Czy liczba zgłoszonych nauczycieli musi pokrywać się z ilością otrzymanych laptopów z projektu 9.1.1 Opolskie dla Podstawówek?

Liczba nauczycieli zgłoszonych na szkolenia nie musi się pokrywać z liczbą otrzymanych komputerów. Można zgłosić całą swoją kadrę.

Co otrzymujemy oprócz szkolenia??

Po odbyciu szkolenia otrzymują państwo prawo do instalacji i użytkowania programów pakietu Office 365 Pro+ otrzyma imiennie każdy nauczyciel po ukończeniu szkolenia. Licencja pozwala na użytkowanie oprogramowanie w celach związanych z edukacją i dydaktyką, w ramach czynności służbowych nauczyciela. Licencja pozwala na instalacje oprogramowania na kilku urządzeniach użytkowanych przez określonego nauczyciela, w tym na urządzeniach służbowych i prywatnych.

Instrukcja http://kb.rzpwe.opolskie.pl/kb/instalacja-pakietu-office-365/

Jakie są przewidywane godziny szkolenia?

Szkolenia będą odbywały się w godzinach przede wszystkim popołudniowych ustalonych ze szkołą.