Kreatywna Opolszczyzna

Projekt Kreatywna Opolszczyzna program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej


Wydarzenia:

Prezentacja RZPWE – KO spotkanie z 27.09.2021


Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w 110 szkołach podstawowych z Aglomeracji Opolskiej (24 z Opola i 86 spoza) w ramach TIK (COVID), w tym w 40 szkołach (11 z Opola i 29 spoza Opola) w wyniku realizacji 4 programów nauczania przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych 3890 uczniów – w tym uczniów ze SPE oraz 3000 nauczycieli w wyniku udziału w dodatkowych zajęciach, wyjazdach do miejsc edukacji bezpośredniej, konkursach, kursach doskonalących, doposażenia pracowni szkolnych w okresie od 1.09.2020- 31.08.2022

Harmonogram odbioru sprzętu w dniach 18/19.02.2021 r.

Osoby kontaktowe:

Kierownik Projektu: Joanna Kumor
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 27, p.1.24
tel: +48 77 404 75 54; email: jkumor@rzpwe.opolskie.pl

Waldemar Cichy
Specjalista ds. merytorycznego wsparcia szkół w zakresie wdrażania programu nauk matematyczno-przyrodniczych
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 27, p.1.24
tel: +48 77 404 75 73; email: wcichy@rzpwe.opolskie.pl

Katarzyna Sura
Specjalista ds. merytorycznego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Powszechnej Dwujęzyczności w szkołach
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 27, p.1.24
tel: +48 77 404 75 73; email: ksura@rzpwe.opolskie.pl


Dokumentacje:

Prezentacja 9.1.2 AO Kreatywna Opolszczyzna 11 12 2020

Deklaracja KO Szkoła

Deklaracja KO Nauczyciel


Instrukcje:

Nauczyciele które maja już konto w Opolskiej eSzkole – otrzymali od RZPWE powiadomienie o założeniu konta, bądź mają takowe w wyniku wcześniejszej współpracy z Szkołą która już uczestniczy w Opolskiej eSzkole, mogą wykonać procedurę odzyskiwania dostępu do konta.
Sugerujemy aby w procedurze podawać adres email prywatny, a nie ten z deklaracji (często szkolny), bądź podawać numer PESEL.

Link do strony odzyskiwania dostępu znajduje się po prawej stronie na https://dziennik.eszkola.opolskie.pl/

Instrukcja pobierania Office 365 znajduje się na http://kb.rzpwe.opolskie.pl/kb/instalacja-pakietu-office-365/

Instrukcja wysyłki listy nauczycieli z dziennika elektronicznego: (UWAGA: Proszę zaznaczyć wysyłkę tylko listy nauczycieli)
– dla dziennika Vulcan UONET+ – Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV | RZPWE baza wiedzy (opolskie.pl)
– dla dziennika Librus – Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV | RZPWE baza wiedzy (opolskie.pl)